Aktuality

Lektor, nebo porotce? Učitel, nebo soudce?

Pomalu se nám rozbíhá přehlídková sezóna. Všichni si jistě přejeme, aby ji nic nenarušilo, aby nás opět nepostihla nějaká epidemie nebo něco podobného… A možná jste si při pročítání pozvánek či programů divadelních přehlídek povšimli, stejně jako my, že některá přehlídka má lektorský sbor, jiná má lektorský tým a další porotu, někdy dokonce odbornou porotu.
Tohoto tématu jsem se dotkl už v rozhovoru, který jsem nedávno poskytl Volnému sdružení východočeských divadelníků v jejich pořadu Antré. A zajímá mne dál. Kdo je tedy POROTCE, kdo je LEKTOR? Má se to rozlišovat? A záleží na tom vůbec?


Pojďme si, třeba jen tak pro zábavu a s nadhledem, definovat jednotlivá označení. Začneme u staršího, dříve obecného označení, tedy u poroty.

Porota

Porota je sbor, jehož úkolem je něco posuzovat. Člen poroty se označuje slovem porotce, členka poroty se pak označuje jako porotkyně. Původ slova je praslovanský a je odvozován ze slova rota = přísaha. Slovo tedy označovalo sbor soudců zavázaných přísahou.

Porota může být buď odborná, složená z odborníků, nebo laická, jejímž smyslem je být reprezentativním průměrným vzorkem lidu či obecenstva.

Nejběžněji se porota užívá jako:

 • soudní porota, orgán soudu ve vyspělých demokraciích v angloamerickém právním systému a v části kontinentální Evropy rozhodující o vině pachatele; jde o realizaci ústavního principu účasti lidu na vymáhání dodržování práva;
 • soutěžní porota, sbor hodnotící umělecké, sportovní, společenské nebo jiné výkony nebo díla;
 • někdy se slovem porota označují i sbory, které se podílejí na zkouškách, výběrových řízeních atd.; běžnější je v těchto případech termín komise. (*Wikipedia)

A kuk! Máme tu ještě KOMISI!!! No vida!

A co lektoři?

Lektor či lektorka (z latinského lector čtenář) může znamenat:

 • v akademickém prostředí odborného pracovníka, učitele, resp. přednášejícího:
 • jazykový lektor – odborný učitel pro výuku cizích jazyků
 • divadelní lektor
 • lektor v autoškole – specializovaný učitel (odborný instruktor) v autoškole
 • lektor (pedagog) – vysokoškolský pedagog
 • ve vydavatelské činnosti odborného spolupracovníka, zodpovědného za posouzení či redakci rukopisu
 • lektor (církev) – v církvi jedno z nižších svěcení, případně služeb, jejichž nositel předčítá při bohoslužbách
 • lektor (otrok) – ve starověkém Římě otroka, který měl povinnost předčítat  (*Wikipedia)

Takže otrok, ano? „Hodnocení přehlídky se ujal předseda sboru otroků!“  To by bylo takové divadelní. Ale možná že ta snaha změnit porotce na lektory jen vychází ze snahy pořadatelů i odborných garantů (další zajímavý termín hodný prostudování) ujistit soutěžící soubory, že jim nehrozí poprava (viz termín porota v soudním procesu), ale spíše poučení či rada (viz odborný učitel).

Osobní názor

Pokud se ptáte na můj osobní názor, tak já s termínem porota nemám vůbec žádný problém. Přijde mi takové tradiční. Je to podobné jako s farmáři. Dříve se jim říkalo sedláci. Dneska je sedlák něco jako nabubřelý pohádkový zloun, který ubližuje děvečkám a pacholkům, kdežto farmář nás zahrne něhou biopotravin.

Takže aby to nakonec nedopadlo tak, že porota ubližuje, ale lektorský sbor poradí, pohladí a maximálně oznámkuje…

Je zvláštní, že u televizních soutěží slovo porota nevadí. Máme porotu ve Star Dance, v talentových soutěžích, etc. Tam se tak nějak očekává, že porotce si na výkonu soutěžícího zchladí žáhu. Dokonce je k tomu pořadatelem soutěže často nucen.

Na rozdíl od toho, náš prostý amatérský divadelník nebo chcete-li ochotník (i tyto výrazy nemají stále jednoznačně ukotvenou svou pozici na slunci) chce slyšet především chválu. Tím se od televizního diváka naprosto odlišuje. A to je nakonec vlastně dobře. A nebo ne? Je kritika něco zkaženého, něco, co už se nesmí? Ve smyslu, že pozitivní motivace je lepší než jedna facka?

Jaké je tedy resumé?

Asi žádné. Někde prostě zůstane porota, někde bude zasedat lektorský sbor či tým. Budou hodnotit, učit, kritizovat, vynášet soudy, hladit, známkovat, diplomovat, pronášet soudy, jednoznačné či nejednoznačné výroky.

Hlavně bych si přál, aby porotci nedopadli jako sedláci (u Chlumce).

Nebo myslíte, že by se to mělo ujednotit? Prostě dát do propozic jednoznačný termín? A který?
A co kdybychom třeba zavedli ty KOMISE. To by byla mela co? Napište nám nebo komentujte na FB profilu.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím,
vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!