PřehlídkyVzdělávání

Semináře 52. ročníku FEMAD Poděbrady

Blíží se 52. ročník divadelního festivalu FEMAD Poděbrady. Letos se uskuteční v posunutém termínu – od 21. do 24. září 2023 v prostorách poděbradského Divadla Na Kovárně a zámku. Program 52. ročníku míří po stránce příprav do cílové rovinky. Tento týden byla spuštěna možnost přihlášení do seminářů a právě na ty se nyní společně podíváme.


Pro ty z vás, kteří by na FEMAD chtěli zavítat vůbec poprvé, se krátce rozepíšu o fungování tohoto festivalu. Oproti jiným přehlídkám má hned několik specifik. Vy ostřílenější můžete přeskočit hned na další nadpis, který již prezentuje letošní nabídku seminářů.

Co dělá FEMAD FEMADem?

FEMAD je celostátní přehlídka ochotnických souborů, které zůstaly těsně před branami postupu na celostátní, případně národní přehlídky. Právě těmto souborům je určena tvůrčí konfrontace na poděbradském FEMADu. Na ten vede cesta i ze dvou předkol – moravského kola v Kroměříži a od roku 2023 také z českého kola v Plzni. Z obou předkol do Poděbrad postoupí po jedné inscenaci. Zbylých šest herních slotů zaplní inscenace, které byly v programu Divadelního Pikniku Volyně, ale nedostaly se do programu festivalu Jiráskův Hronov.

FEMAD nemá porotu. O vítězi jednotlivých kategorií rozhodují tzv. delegáti. Tedy zástupci účinkujících souborů. Delegáti jsou na festivalu po celou dobu, vidí všechna představení, účastní se rozborů a v samotném závěru se účastní veřejného hlasování, které určí vítěze. Kategorie, ve kterých jsou udělovány ceny prostřednictvím hlasování delegátů, jsou: cena za nejlepší inscenaci, nejlepší ženský herecký výkon, nejlepší mužský herecký výkon, cena za scénografii, cena za hudební složku. Dále může být udělena cena diskuzních klubů a cena diváckého klubu.

A jak festival vypadá z pohledu seminaristy? Zhlédnete představení, po krátké pauze navštívíte zvolený seminář (diskuzní klub), který trvá 1 hodinu. Následuje beseda v kruhu, kde se setkáte s účinkujícími, se seminaristy z dalších klubů, ale také s běžnými diváky či festivalovými hosty. Beseda v kruhu trvá také 1 hodinu. Jedná se o moderovanou diskuzi, kterou otevře pohled černé a bílé osoby. Černá osoba – má omezený čas, po který může dané představení pouze kritizovat. Bílá osoba opačně – pouze chválit. To poslouží jako základ pro následnou diskuzi s celým auditoriem. A nyní již nabídka seminářů pro letošní rok.

Dramaturgický seminář

„Kdyby radši fetovali!“ říkával jeden z mých divadelnických mentorů na konto amatérských inscenací, u kterých dramaturgie churavěla nebo zcela chyběla. Jenomže, co to ta dramaturgie vlastně je? Lze se ji vůbec naučit?

Dramaturg je člověk, který se ptá neustále. A tak se i my na semináři spolu budeme ptát, co u zhlédnutých inscenací fungovalo, co nefungovalo a hlavně proč! Jistě se sem tam dotkneme i nějaké té teorie, poučky nebo pravidla. Ovšem dramaturgický úsudek se tříbí především na pozorování, v praxi a v dialogu, jež budou hlavní náplní naší činnosti.

„Ale co když jsem zrozený pro jeviště, vyvolený múzou, v žilách mi proudí 100% koncentrát talentu a chci jednat, ne o všem zbytečně dumat?“ ptáte se. Pak říkám z vlastní zkušenosti, že ani herec nemusí být jen nemyslící zombie zcela v moci režiséra. #truestory

Lektor: Petr Hanák
V sedmi letech začal chodit do dramaťáku a o mnoho let později ho chvilku i vedl. Na konci gymplu si uvědomil, že ve kterémkoliv z humanitních oborů, které ho zajímají, bude mizerně placený, takže klidně může hereckou dráhu zkusit. Přes odbočku na pedagogickou fakultu MU, obor lektorství francouzštiny, ze které si odnesl bakalářský titul, se na JAMU, obor činoherní herectví, skutečně dostal, zdárně na ní vzdělání dokončil a stal se tak „Magistrem abecedy“ (MgA. Bc.). Následovalo tříleté angažmá v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, ze kterého se mu podařilo vymanit až se začátkem pandemie. V současnoti hraje v Divadle Polárka ve svém rodném Brně a s uskupením bazmek entertainment tamtéž. Občas se mihne v televizi a díky francouzštině dokonce i v některých seriálových počinech zahraničních produkcí. Atd. atp. však se doptejte…


Režijní seminář

V rámci našich debat se budeme pokoušet pojmenovat režijní přístup na základě zhlédnutých představení, díky kterým si budeme moci ověřit, jaké režijní prostředky jsou funkční pro daný divadelní žánr. Právě skrze diverzitu žánrů celé přehlídky se budeme zamýšlet i nad možnostmi rozehrávání dramatických situací a budeme analyzovat režijní práci se všemi ostatními inscenačními složkami, od dramaturgie, po herectví, scénografii, choreografii, zvuk či světla. Řeč bude také o režijních přípravách před samotným procesem zkoušení (interpretaci, tématech a motivech), ale také o tom, jakými cestami je možné vést herce při procesu zkoušení.

Lektorka: Kateřina Volánková
Vystudovala obor činoherní režie na pražské DAMU, kde také založila autorský spolek DIVERZARIO. Během studia také spolupracovala s amatérskými spolky (Diverzanti, Rádobydivadlo Klapý, romský spolek TRAJO). Za své autorské texty získala ve dvou ročnících Ceny Evalda Schorma čestná uznání. Režijně spolupracovala s Činoherním klubem v Praze, Divadlem LETÍ, Taneční školou EMOTION. V současné době dramaturgicky působí v Dejvickém divadle a v projektu Národní divadlo Young.


Herecký seminář

Jste rádi na jevišti a přemýšlíte, jak své herecké možnosti posunout dál? Nebo často sedíte v hledišti a přemýšlíte o tom, jak ke své roli který herec přistoupil a proč mu to funguje či naopak nefunguje? Nebo snad chcete režírovat a přemýšlíte, jak hercům předat své myšlenky tak, aby je na jevišti skutečně naplnili? Ve všech těchto případech (a mnohých dalších) je tento seminář pro vás! Pokusíme se pojmenovat a analyzovat své společné divácké zážitky a následně přemýšlet o zvolených hereckých a inscenačních přístupech. Nastíníme si některé z nekonečna možností herecké práce a nahlédneme na jednotlivé herecké školy a metody. Rozebereme si, jak může herec komunikovat s ostatními členy inscenačního týmu. Zamyslíme se nad tím, co pro hereckou tvorbu znamenají reprízy. Řekneme si, že „zkoušet“ opravdu znamená zkoušet. A to vše proto, abychom hledali cestu ke svobodné a tvůrčí existenci na jevišti a k přenesení svých osobních témat na scénu.

Lektor: Josef Kačmarčík
Vystudoval režii na Katedře činoherního divadla pražské DAMU, absolvoval v roce 2016. Aktuálně je na stejné škole studentem doktorského programu Scénická tvorba a teorie scénické tvorby, v jehož rámci se zabývá jevištní autenticitou. Pracuje jako režisér (a příležitostný dramaturg) na volné noze, takto spolupracoval s mnoha divadly a soubory po České republice (například Městským divadlem Kladno, Západočeským divadlem v Chebu, Divadlem J. K. Tyla v Plzni nebo Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě). Pravidelně také režijně spolupracuje s Českým rozhlasem, kde se věnuje tvorbě rozhlasových inscenací (především pro děti a mládež), ale také četbám či poezii. Čtyři roky vyučoval herectví na Vyšší odborné škole herecké, nyní vede Herecké studio při Švandově divadle na Smíchově. Za základ herectví považuje improvizaci a schopnost živě reagovat na impulsy. Nikdy nechodil do dramaťáku a má psa Jacka.


Divácký klub

Cílem klubu je prohloubit vztah diváka k divadlu, oživit besedy v kruhu diváckými laickými postřehy a nalákat popřípadě novou krev do DSJ a na FEMAD. Klub probíhá po zhlédnutém představení. Diváky k diskuzi vede Lála Langr, který se jim hlavně snaží pomoct formulovat jejich myšlenky. Klub není primárně určen seminaristům, kteří jezdí na FEMAD z různých koutů ČR. Klub si neklade za cíl být vzdělávací. Jeho hlavním cílem je přitáhnout nové lidi k divadlu. Povinností členů diváckého klubu je vidět všechna představení a na konci festivalu ocenit ať už samotnou inscenaci, nebo jakýkoliv prvek z viděného.

Lektor: Ladislav Langr
Aktivně se věnoval recitaci a dnes především amatérskému divadlu, za což získal řadu ocenění v krajských i celostátních soutěžích za interpretaci, režii i scénografii. Je autorem 8 realizovaných divadelních her a bezpočtu příležitostných publicistických a dramatických textů. Společně se Zdeňkem Pošívalem v roce 1987 založil celostátní Divadelní festival Aktualit, který se dočkal tří ročníků a byl zahrnut divadelním historikem Františkem Černým do Kalendária dějin českého divadla. Po roce 2006 se ujal jako ředitel a dramaturg upadajícího a kdysi uznávaného divadelního festivalu FEMAD, který vrátil na prestižní pozici v českém ochotnickém divadle a stal se tak jeho adoptivním otcem.


Škola režie v podání ADA

Pokud patříte mezi návštěvníky festivalu, kteří na FEMAD jezdí několik let i kvůli školičce ADA, tedy ŠKOLE ZÁKLADŮ ČINOHERNÍ REŽIE, tak i pro vás se již tradičně tento projekt otevře jakožto diskuzní klub. Seminář je určen pro pravidelné frekventanty. Letošními lektory budou Jaroslav Kodeš a Pavel Hurych a lektorka Radka Hrdinová. Více o projektu zde.


A tak FEMAD opět překvapuje, nestojí na místě a neustále nabízí nové možnosti a příležitosti. V redakci pevně věříme, že vás letošní nabídka zaujala stejně tak jako nás a nyní již nezbývá než odkázat na přihlášku, skrze kterou si krom semináře zajistíte také ubytování, stravu a vstupenky na celý hlavní program, jenž bude zveřejněn v následujících dnech. Na viděnou v Poděbradech!

Pro více aktuálních informací sledujte Facebook festivalu – zde.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!