Aktuality

S.M.A.D. – Dílna Šrámkova Písku Šumperk 2021

Na druhou polovinu srpna připravuje NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Společností Amatérské divadlo a svět, z.s., Divadlem Šumperk, Střední zdravotnickou školou a MÚ v Šumperku 27. ročník atraktivní dílny pro všechny divadelníky mladé věkem i duchem pod názvem S.M.A.D. Pod touto zkratkou se skrývá: Setkání mladých amatérských divadelníků, Dílna Šrámkova Písku – ŠUMPERK 2021, které se uskuteční ve dnech 13.–22. srpna 2021. A už nyní se mohou zájemci hlásit!

Pro koho je S.M.A.D. a co se na něm bude dít?

Dílna je určena lidem od 17 let s aktivním zájmem o divadlo. Výjimky směrem pod daný věkový limit jsou možné pouze na základě dohody. Účastníci mají možnost pracovat ve skupině vedené profesionálním lektorem na předem určeném tématu.
Akci zakončí společné vystoupení všech tříd. Vzhledem k letošní mimořádné situaci se organizátoři pokusí, pokud to situace dovolí, realizovat 3 třídy.

Co S.M.A.D. amatérským divadelníkům nabízí?

  • 8 dní intenzivní práce pod vedením divadelních profesionálů,
  • zaměření na praktické využití zkušeností v další práci ve vlastních souborech,
  • možnost osobního rozvoje,
  • otevření okrajovým divadelním oborům,
  • směřování k závěrečné prezentaci,
  • rodinnou atmosféru,
  • specifické prostředí města Šumperk.

Přehled 3 seminárních tříd S.M.A.D.

Třída A – Postdramatické divadlo

Silný proud divadelní tvorby začátku 21. století. Texty postdramatického divadla jsou texty bez jasně vystavěných charakterů, bez situací, často i bez určeného počtu postav – soustředí se především na předání emoce prostřednictvím slova a jazyka. Otevírají tak tvůrcům brány fantazie a obrazotvornosti. Staví režiséry, herce i scénografy před ojedinělý úkol tvorby jevištních obrazů. A právě pro ně je seminář určený.
Na základě výběru jedné z her (nebo její/jejich části) si účastníci projdou všechny fáze práce na konkrétním textu, přiblíží si jejich specifika a pokusí se rozkrýt, co s sebou vlastně pojem postdramatické divadlo nese. Zkusí si, jak se takové texty režírují, jak se takové texty hrají a jaká jsou možná scénografická vizuální ztvárnění těchto jevištních metafor.

Před začátkem dílny je třeba se seznámit s texty, hrami, ze kterých se bude společně vybírat. V nabídce jsou: Martin Crimp: Mimořádné událostiPokusy o její život; Sarah Kane: Puzení a Psychóza ve 4.48. Na vyžádání je možné uvedené texty zaslat (pozn. red. kontakty najdete na konci článku).

Lektor třídy A – ADAM DOLEŽAL, divadelní režisér

Absolvoval činoherní režii na Divadelní fakultě JAMU – v magisterském i doktorském stupni. Působí jako režisér na volné noze v divadlech napříč Českou republikou (BuranTeatr v Brně, Západočeské divadlo v Chebu, Divadlo Šumperk, Městské divadlo Kladno, Divadlo A. Dvořáka Příbram, Východočeské divadlo Pardubice, Městské divadlo Mladá Boleslav a jiné). Občas pro radost překládá divadelní hry z anglického jazyka.

Třída H – Pantomima

Na dílně se účastníci seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, grotesky a neverbálního divadla. Vyzkoušejí si i jiné formy jevištního pohybu, improvizace, prvky divadelních soubojů, ale i techniku jevištních pádů. Čeká je náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže. Účastníci budou společně pracovat na realizaci neverbálního projektu. Za použití improvizace a etudování budou vytvářet krátké příběhy plné humoru a nadsázky, které pak převedou do divadelní – neverbální řeči. Závěrem se pokusí tyto fragmenty pospojovat a vytvořit představení, které zahrají ostatním účastníkům.

Dílna je otevřena kromě účastníků projektu Nonverbálno i dalším zájemcům. Vzniklý projekt, společně s loňským představením, které se v rámci letošní dílny společně opráší a případně přeobsadí, se nazkouší pro účast na festivalu pantomimy Otevřeno, který se bude konat v říjnu 2021 v Kolíně.

Lektor třídy H – MICHAL HECHT, mim, režisér a pedagog na volné noze

Studoval pantomimu u Zojky Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů neverbálního divadla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólovými programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Od roku 1998 působí v ČR. Hraje v divadle Image v Praze, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny a pracuje pro Artamu. Od poloviny 90. let pravidelně vede semináře na Setkání v Šumperku a na Jiráskově Hronově.

Třída VK (Veterán Klub) – On o ní, ona o něm

Třída pro starší a pokročilé divadelníky, kteří už nad svou existencí získali mírný nadhled a dokážou si udělat legraci sami ze sebe a také bez psychické újmy na jevišti snášejí dlouhé minuty trapna ve vlastním podání. V této dílně se budou zkoumat dva naprosto odlišné druhy, jakými jsou chlapec/muž a dívka/žena, v tom, jak se vidí navzájem.
Půjde o drobně nekorektní scénické pásmo, ve kterém o světě žen vyprávějí muži a o světě mužů zase ženy. Tématem budou proměny partnerského vztahu v průběhu jednoho lidského života. Vlastní hudební nástroje vítány!

Lektor třídy VK – VÁCLAV KLEMENS, režisér a pedagog

Začínal v amatérském divadle. Absolvent činoherní režie na DAMU. Působí především v divadlech severomoravského regionu. V současnosti režisér a umělecký šéf Divadla loutek Ostrava. Na Janáčkově konzervatoři vyučuje herectví a je vedoucím hudebně dramatického oddělení. Na Lidové konzervatoři vede kurz pro amatérské režiséry. Hned po Ostravě miluje nejvíc Šumperk.

Program S.M.A.D. (update k 13.08.2021)

Vedle Dílen se můžete na S.M.A.D. 2021 těšit i na 3-4 večery vyplněné divadelními představeními. Konkrétní program budou organizátoři sestavovat až po Šrámkově Písku (25.–27. června 2021). Z něj na S.M.A.D. obvykle zvou alespoň jeden soubor a dále jeden až dva soubory ze Slovenska.

Sobota 14. srpna 2021 – 20:00

Petr Nůsek a A.R.G.O., Tábor – Umění divadelního šermu (ukázky dobových šermů a dalších bojových technik)

Neděle 15. srpna 2021 – 19:30

Večer SMAD

Pondělí 16. srpna 2021 – 19:30

Hanka Voříšková, Choceň – Přesýpání (představení ze Šrámkova Písku 2021, uvedené i na JH 2021)

Kozel ve fraku, Praha (půlka) – Nonverbální divadlo

Úterý —

Středa 18. srpna 2021 – 19:30

Milan Šťastný, Ostrava – folkový koncert

Čtvrtek —

Pátek 20. srpna 2021 – 19:30

DS DRIM, ZUŠ Jozefa Rosinského, Nitra – Diaboliáda (ze Scénické Žatvy 2020)

Sobota 21. srpna 2021 – 19:00

Co jsme si to udělali aneb Závěrečné ukázky z dílen

Kurzovné

2 800 Kč (kurzovné, ubytování v domově mládeže v postelích a s určitou mírou soukromí – 3–4 osoby na pokoji) – doprava a strava za vlastní.
1 200 Kč (kurzovné, bez ubytování – vhodné pro místní či ty, kteří mají v Šumperku možnost bydlet u známých) – doprava a strava za vlastní.

On-line přihláška a kontakty pro další informace

Přihlášku najdete ZDE na stránkách NIPOS. Deadline pro vyplnění je 20. červenec 2021. Do té doby, jak organizátoři věří, se snad už situace vyjasní natolik, aby se mohli SMADu zúčastnit i slovenští zájemci.

Kontakt pro další informace: Alena Crhová, tel.: 221 507 968, 604 569 781, e-mail: crhova@nipos.cz, Karel Tomas: 221 507 932, 603 480 111, e-mail: tomas@nipos.cz.