Aktuality

Přihlaste se do Školy základů činoherní režie

Amatérská divadelní asociace otevírá další běh dvouleté Školy základů činoherní režie. Odpovídá tak na potřebu amatérských divadelníků vzdělávat se systematicky, do hloubky a v souvislostech. Kromě možnosti získávat informace od profesionálních odborníků nabízí účastníkům Školy základů činoherní režie příležitost poznat nové inspirační zdroje, porovnat si zkušenosti i výsledky vlastní tvůrčí práce, poznat nová prostředí oblastních i celostátních přehlídek a samozřejmě zhlédnout množství pozoruhodných představení.


Komu je škola určena?

Škola je otevřena všem. Není totiž určena pouze režisérům, ale i ostatním aktérům činoherního divadla se zájmem o vzdělávání. Absolvováním školy by měl každý účastník získat nezbytné penzum informací i praktických dovedností pro samostatnou přípravu a realizaci inscenace.

Pod dohledem odborníků

Odbornými garanty jsou opět Petra Richter Kohutová a Jaroslav Kodeš, přednášejícími profesionální umělci a pedagogové, jimž budou podle potřeby asistovat absolventi minulých úspěšných dvou běhů tzv. „školičky“.

Tajemnicí školičky je Magda Mikešová. Do Školy základů činoherní režie se mohou zájemci hlásit bez ohledu na členství ve střechových divadelně amatérských organizacích, a to za stejných podmínek.

Nový běh školičky bude realizován od září 2022 do června 2024, tedy dva školní roky. V každém ročníku se uskuteční 10 seminářů. Jedno setkání představuje cca 20 učebních hodin. Začátek, pokud nebude dohodnuto jinak, proběhne v pátek v 18:00 hod., konec v neděli ve 13:00 hod.

Odborná garance - Petra Richter Kohutová a Jaroslav Kodeš

Předměty

Hlavním předmětem je dramaturgicko-režijní příprava inscenace, k tomu se pak váží doplňující předměty. Dějiny divadla, Základy dramaturgie, Základní režijní postupy, Jevištní řeč, Pohybová příprava herce, Světlo a zvuk, Scénografie, Kostým v inscenaci, Líčení atd.

Hlavní předmět i doplňkové řemeslné dovednosti budou vyučovány jak formou přednášek, tak především praktických cvičení se zadanými domácími úkoly. S tím související a nezbytná schopnost reflektovat viděné bude rozvíjena průběžně. Zejména prostřednictvím návštěvy krajské postupové přehlídky, ale i inscenací viděných v rámci víkendových setkání v Nučicích.

Předměty Školy základů činoherní režie

Lektoři

Petra Richter Kohutová – dramaturgie, dějiny divadla, analýza viděného
Jaroslav Kodeš – režie
Hana Franková – herectví
Eva Kodešová ml. – herectví
Martin Pacek – jevištní pohyb
Eva Spoustová – jevištní mluva a komunikační dovednost
Vladislav Kracík – režie, analýza viděného
Josef Šedivý – divadlo jako nástroj psychoterapie
Petr Kolínský – scénografie
Jana Stejskalová – scénografie a kostým
Marta Veselá – líčení
Pavel Hurych – divadelní technika

Medailonky jednotlivých lektorů naleznete v brožuře, která je dostupná on-line.

Místa setkání a školné

Setkávání probíhá hlavně v Nučicích (okres Praha-západ) v budově Lidového domu a také na různých přehlídkách (FEMAD Poděbrady, Děčínská brána a další). Finanční zajištění provozu školy se větším dílem hradí z grantu Ministerstva kultury ČR, částečně ze školného, které činí 4.000 Kč/rok.

Hlavní místo setkávání - Lidový dům Nučice (Praha západ)

Jak se přihlásit?

Zaujala vás náplň režijní školičky pro školní rok 2022 – 2024? Přihlašovací on-line formuláře najdete na www.ada-divadlo.cz nebo stačí kliknout na tlačítko „Chci se přihlásit“, které naleznete níže. Pro více informací sledujte také sociální sítě – Facebook Amatérská divadelní asociaceInstagram.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím,
vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!