Rozhovory

Časopis Amatérská scéna navázal na Ochotnické divadlo, které vycházelo od roku 1955

Amatérská scéna je informačním portálem nejen o amatérském divadle. Vycházela jako měsíčník, později dvouměsíčník. Vyprofilovala se čistě do internetového prostředí s tím, že jednou ročně vychází tištěná ročenka. Vedoucí redaktor Michal Drtina prozrazuje, co ho na Amatérské scéně nejvíce těší a vzpomíná na osobnosti, které za vznikem Amatérské scény (AS) stály. Informuje o tom, jak úspěšné byly On-line návštěvy u… a kde najdeme všechna čísla Amatérské scény a Ochotnického divadla.


Michal Drtina – fotograf, loutkoherec, autor, programový ředitel Loutkářské Chrudimi, nejstaršího amatérského loutkářského festivalu na světě. Od roku 2011 je odborným pracovníkem NIPOS Praha pro loutkové divadlo a vedoucím redaktorem časopisu Amatérská scéna.

Pane Drtino, kdy začala vycházet Amatérská scéna?

MD: Historie se začala psát v roce 1955. Amatérské scéně totiž předcházelo deset ročníků časopisu Ochotnické divadlo. Pod názvem Amatérská scéna vyšel časopis poprvé v lednu 1964 jako desátý ročník Ochotnického divadla. Do roku 1993 vycházel jako měsíčník, poté jako dvouměsíčník. Od roku 2015 vychází Amatérská scéna elektronicky a jednou za rok je k dispozici tištěná ročenka, kde je publikován výběr článků. V době covidové byla pauza, takže teď připravujeme ročenku za roky 2020 a 2021.

Amatérská scéna - Michal Drtina Foto: Ivo Mičkal
Michal Drtina | Foto: Ivo Mičkal

Webové stránky Amatérské scény najdete zde.

Amatérská scéna jen na internetu

Proč skončilo vydávání tištěné verze?

MD: Především neustále klesal počet předplatitelů, lidé začali hledat informace více na internetu a sociálních sítích. Snažili jsme se té situaci přizpůsobit, aby Amatérská scéna byla pro čtenáře přístupnější. Tak vznik portál Amatérské scény. Velkou roli v tom pochopitelně hrály finance.

Amatérská scéna
Amatérská scéna, titulní strana, 6. číslo 2014

Kdo vydává Amatérskou scénu, respektive kdo spravuje stránky Amatérské scény?

MD: Amatérskou scénu vydává NIPOS (Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, pozn. redakce). My patříme do oddělení Artama, protože pod tímto útvarem se děje nejvíce divadelních věcí. Ale je to spíše vnitřní rozdělení. Dříve AS vydávalo Ministerstvo školství a kultury, pak Ministerstvo kultury, to až do chvíle, kdy vznikla samostatná příspěvková organizace NIPOS, dříve IPOS.

Pro Amatérskou scénu je velká výhoda, že má nad sebou zastřešující organizaci. Mnoho divadelních časopisů mělo dřív své zázemí. Redakce se postupně osamostatnily, vznikly spolky, které však musí každý rok žádat o finance a hledat podporu tímto způsobem. To platí například pro Divadelní noviny, Svět a divadlo, Taneční zónu nebo časopis Loutkář, který například vycházel v zázemí Divadelního ústavu. Teď ho vydává Spolek pro vydávání časopisu Loutkář. Takže to, co má Amatérská scéna, se mnoha časopisům nepovedlo.

Odkaz na webové stránky NIPOSu najdete zde.
Rozhovor s ředitelkou NIPOSu Lenkou Lázňovskou na stránkách Divadelník.cz zde.

Redakci Amatérské scény tvoří dva lidé

Kolik lidí tvoří redakci Amatérské scény?

MD: Redakci tvoří dva členové, já a kolegyně Pavlína Schejbalová, přepočítáno na úvazky to dělá 1,2 pracovního místa.  

Pavlína Schejbalová
Pavlína Schejbalová

Máte nějak konkrétně rozdělené úkoly pro redakční práci?

MD: Já se starám o rešerše tisku, o funkčnost webu, umisťování článků, kontrolu toho, co je připraveno ke zveřejnění, přípravu tištěné ročenky a potřebnou administrativu. Pavlína komunikuje s našimi dopisovateli. Další práci si rozdělujeme i podle toho, kdo má kdy čas, kdo se chystá na kterou přehlídku a co stihneme sledovat. Já se více věnuji loutkářství a loutkovému oboru, Pavlína činohře.

Zmínil jste vaše dopisovatele, máte tedy i externí přispěvatele?

MD: Samozřejmě, je to myslím podobné jako u vás v redakci Divadelníka. Zatím máme výhodu, že autorům můžeme za vyžádané články zaplatit honorář. Amatérské divadelní dění je velmi rozsáhlé, takže čím více redaktorů, kteří by s námi chtěli spolupracovat, tím lépe. Mohli bychom obsáhnout víc festivalů, přehlídek, premiér. Ve dvou se dá obsáhnout jen určité penzum.

Amatérská scéna
Web Amatérská scéna, screen hlavní stránky, březen 2022

Amatérská scéna nabízela polemiky a teoretické texty

Jak jste se Vy sám dostal k Amatérské scéně?

MD: Na Jiráskově Hronově jsem se dozvěděl, že v Amaterské scéně končí Milan Strotzer, tak jsem své služby nabídl ředitelce NIPOS Lence Lázňovské. V té době jsem se hodně pohyboval v činohře, zajímal jsem se o ni, fungoval jsem v amatérském činoherním divadle. Byla to výzva a také velký závazek.

V průběhu let Amatérské scény tvořili redakci významné osobnosti. Namátkou: Jiří Beneš, Jaroslav Vedral, Pavel Bošek, Zdeněk Kokta, Jiří Valenta, Eva Komárková, Marie Poesová, Jan Císař, Lenka Lázňovská, Simona Bezoušková, Milan Strotzer. Ti všichni, a mnozí další jako vedoucí redaktoři a redaktoři, dali Amatérské scéně jméno, obsah a smysl. I když smysl byl trochu jiný v době, kdy nebyl internet a nevycházelo tolik divadelních časopisů. Na stránkách Amatérské scény se uváděly teoretické texty, polemiky a vše, co si v této době každý lehce vyhledá na internetu.

Amatérská scéna - Strotzer, Drtina Foto: Ivo Mičkal
Milan Strotzer a Michal Drtina | Foto: Ivo Mičkal

Web nabízí informace o postupových přehlídkách

Můžete přiblížit podobu stránek?

MD: Na domovské stránce je jedenáct základních kategorií. Jejich seznam vznikl již na počátku, kdy server vznikal. Primárně se snažíme obsáhnout všechny, ale nejvíce se informujeme o postupových přehlídkách. Důležité jsou i informace od souborů a organizacím, které se amatérskému divadlu věnují, jako např. SČDO, ADA, SAL, IMPULS Hradec Králové. V „aktualitách“ jsou nejnovější články, které se nám podaří získat i tím, že sledujeme vydávání různých časopisů, novin a informujeme o tom, co vychází o amatérském divadle.

Na novinky a akce se snažíme upozornit na stránkách Amatérské scény, stejně tak i na našem facebookovém profilu. Dále to jsou „časopisy“, kde najdete odkazy na různé zpravodaje, třeba z Jiráskova Hronova. Na hlavní stránce Amatérské scény najdete také „kalendárium“, kde najdete přehled plánovaných akcí. To, co má Divadelník.cz jako Mapu přehlídek, my máme v podobě kalendária, uvádíme zde ale nejenom termíny přehlídek, ale i chystaných představení atp.

Během nucené pauzy vznikla On-line návštěva u…

Návštěvníci webu se jistě dostanou i ke kolonce „ze života souborů“. To bylo hodně důležité místo během coronavirové pauzy, že?

MD: Ano, to máte pravdu. V posledních dvou letech, během pandemie, když byla kultura zavřená, zde probíhaly On-line návštěvy u… Bylo to takové setkání se soubory na dálku. V loňském roce jsme takto navštívili deset souborů. Záznamy jsou dohledatelné na webu, respektive na youtube kanálu Amatérské scény.

Amatérská scéna
Youtube kanál Amatérské scény, On-line návštěva u…

Youtube kanál Amatérské scény naleznete zde.

Dává portál prostor úplně každému, aby mohl přidat článek z divadelního světa?

MD: Web umožňuje vkládání článků jednotlivcům, to byl základ, na kterém jsme portál postavili. Ti, co se přihlásí, mohou článek vložit na web sami. Článek je ovšem neveřejný a viditelný je až poté, co ho redakce prohlédne a povolí jeho zveřejnění. Takto se dají přidávat události do kalendáře i celé články.

Dají se někde dohledat všechna čísla Amatérská scény?  

MD: Ano, nejen Amatérské scény, včetně ročenek, ale i výtisky Ochotnického divadla. Jejich pdf podoba je uložena v Databázi českého amatérského divadla.

Amatérská scéna
Ochotnické divadlo, titulnís strana, 1. číslo 1955

O Databázi českého amatérského divadla jsme psali zde.

Máte k dispozici statistiku návštěvnosti, přístupnosti či dosahu stránek?

MD: Statistiku sledujeme od první chvíle a víme, odkud se k nám lidé proklikají, jak dlouho zůstanou i co čtou. Tato čísla, na rozdíl od soukromých webů, musíme zveřejňovat, statistiku máme vždy ve výroční zprávě NIPOSu. Když vezmu rok 2021, což sice nebyl úplně dobrý rok pro kulturní dění, tak nás navštívilo necelých 17 tisíc uživatelů, ti uskutečnili zhruba 24 tisíc návštěv. Někteří se tedy vraceli a dohromady přečetli 49 110 stran. Když vezmu facebook, tak tam máme necelou tisícovku sledujících.

Zájemci mohou odebírat newsletter

Mohou se čtenáři Amatérské scény přihlásit k odběru novinek emailem?

MD: Mohou, newsletter vydáváme každý čtvrtek. Systém vygeneruje newsletter, který je pak rozesílaný na uvedené adresy, které jsou přihlášené k odběru. Jsou tam články za poslední týdenudálosti na následující týden. Kdo chce, aby se o divadelních akcích vědělo, tak může zadat svůj článek na náš web a ve čtvrtek v 18 hodin se rozešle do světa. Kdo chce články odebírat, může svůj e-mail přihlásit k odběru.  

Amatérská scéna
Michal Drtina

Radosti i starosti

Co Vám dělá při práci v redakci Amatérské scény největší radost?

MD: Radost mi dělá, když se najdou lidé, kteří chtějí o divadelním dění psát a informovat. Možná upřesním, kteří chtějí o divadelním dění psát smysluplně. Čím víc serverů bude vznikat, tím lépe, protože více lidí bude o amatérském divadle psát. Každý má svůj náhled a každý máme svůj okruh čtenářů. Když se pak všichni dokáží propojovat a vyměňovat si svoje články, tak to bude skvělé. Sám víte, že v divadle jsou různé proudy, ale je dobře, když se vše spojí, tedy i amatérský a profesionální svět, nezávislá scéna a podobně. Radost mi dělá, když se vše propojuje a odbourávají se bariéry a animozity.

A co Vám naopak dělá starost?

MD: Starost mi dělá, že těch odborníků, kteří umí a chtějí divadelní svět reflektovat a glosovat v širším kontextu, jako byl například profesor Císař, je hrozně málo. Špatně se hledají, těžce se přesvědčují, aby chtěli reflektovat a šířeji sledovat amatérské divadlo. To je myslím starost všech časopisů a webů.

Amatérská scéna
Logo Amatérské scény

Poděkování všem předchůdcům

Děkuji Vám za rozhovor.

MD: Také děkuji. Pokud dovolíte, chtěl bych poděkovat všem předchůdcům, kteří Amatérskou scénu tvořili a vymýšleli a také všem, kteří se amatérskému divadlu věnují. Moc mne těší, že jsou v amatérském divadle lidé, kteří se snaží neustále zdokonalovat a o divadle přemýšlet.

Pane Drtino, přeji mnoho úspěchů a mnoho čtenářů Amatérské scény.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím,
vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!