Jak na to?

Divadelní zkoušky – výsledky ankety

Anketa Divadelní zkoušky probíhala od srpna do října 2020. A byla rozdělena na ankety dvě – na anketu pro REŽISÉRY/PRODUKCI a na anketu pro HERCE.
Proč byla rozdvojena? Abychom mohli porovnat, jak ke zkouškám tyto dvě skupiny realizátorů vlastně přistupují.
Mají-li stejná očekávání, nebo na sebe během procesu naráží. Nyní vám tedy přinášíme výsledky ankety k porovnání.

Níže najdete grafy odpovědí k jednotlivým otázkám a pak pokus o jakýsi souhrn „výsledků“.
Části „očima režisérů/produkce“ se zúčastnilo 13 respondentů a „očima herců“ 18.

Věříme, že kromě srovnání, jak na tom jednotlivé divadelní „skupiny“ jsou a co si představují, můžete „Divadelní zkoušky výsledky ankety“ použít i při osvětě pro nové zájemce, kteří se k vám do souboru hlásí. Mohou tak získat lepší představu o tom, jak je věnování se AMATÉRSKÉMU DIVADLU (nejen časově) náročný koníček.

Divadelní zkoušky – výsledky ankety:
Seznam otázek

Pro lepší přehled – SEZNAM (proklikávacích) OTÁZEK – na co jsme se ptali?

 1. Co pro vás znamenají divadelní zkoušky tak, jak je znáte?
 2. Jak se chovají na divadelní zkoušce ti, co zrovna nezkouší?
 3. Jakým způsobem udržujete soustředění během zkoušky?
 4. Děláte během zkoušení pauzy?
 5. Kam chodíte po zkoušce?
 6. Jak často byste si přáli zkoušet?
 7. Jak často ve skutečnosti zkoušíte?
 8. Jak dlouhá by měla být divadelní zkouška, aby k něčemu byla?
 9. Jste ochotni zkoušet o víkendech?
 10. Jak dlouho byste chtěli zkoušet jednu inscenaci?
 11. Jak dlouho u vás reálně trvá nazkoušení inscenace?
 12. Kdy (v jaké fázi zkoušení inscenace) domlouváte termíny divadelních zkoušek?
 13. Jakým způsobem plánujete divadelní zkoušky?
 14. Kde máte termíny zkoušek uloženy?

A chcete-li jen prachobyčejný výcuc – podívejte se na SHRNUTÍ dolů.

Divadelní zkoušky – výsledky ankety:
Otázky a grafy

První otázka:
Co pro vás znamenají divadelní zkoušky tak, jak je znáte?
REŽISÉŘI/PRODUKCE

Většina (77%) vidí divadelní zkoušky jako přínos a obvykle je baví. O něco méně (69%) se na ně dokonce těší, a skoro polovina (46,2%) má pocit, že jsou příliš krátké.

HERCI

Většina (72,2%) bere divadelní zkoušky jako přínos a baví je. Méně než polovina se na ně přímo těší (44,4%) a třetina (33,3%) retrospektivně zjistila, že se jim na zkoušky sice moc nechce, ale nakonec je zkouška nabije.

Souhrn – převážná SHODA

Většina respondentů vnímá divadelní zkoušky pozitivně a jako přínos. Byť skupina „režie/produkce“ se zdá o trochu nadšenější. Největší rozdíl je pak ve vnímání délky zkoušek, kdy „režii/produkci“ přijdou příliš krátké.
(Scrollujte si k odpovědím ohledně délky zkoušek – zdá se, že i s tím lze něco dělat!)

Chci zpět na seznam otázek „Divadelní zkoušky – výsledky ankety“!

Druhá otázka:
Jak se chovají na divadelní zkoušce ti, co zrovna nezkouší?
REŽISÉŘI/PRODUKCE

Více než polovina (61,5%) režisérů/produkce tvrdí, že se na zkoušce soustředí pouze ti, co zkouší. Pouze pětina (23%) zná zkoušky bez toho, aniž by zkoušející telefonovali nebo surfovali na internetu. A jen jediný (7,7% ze všech) zažívá zkoušky bez toho, aniž by si zkoušející na zkoušce povídali.

HERCI

Podle své introspekce se většina herců (72,2%) plně soustředí na zkoušku a na spolupráci a pokyny režiséra (odskakují si minimálně). Více jak polovina (55,6%) tvrdí, že když nejsou na řadě, tak se věnují svým záležitostem (telefon atd.) nebo si povídají s přáteli – spoluhráči.

Souhrn – trochu smutná SHODA

Většina „režisérů/produkce“ vnímá, že zkoušce se soustředěně věnují jen ti, co zrovna zkouší.
Více než polovina „herců“ skutečně připouští, že když nejsou na řadě, tak se věnují svým záležitostem. Zároveň ale ještě více herců tvrdí, že se soustředí pouze na zkoušku, spolupráci s ostatními a na pokyny režiséra.
(Nevím, jak vy, ale mně to skrze teorii množin, co si pamatuji z první třídy, nějak moc nevychází: neboť množina A – plné soustředění, mi moc nepasuje s množinou B a C – když nic nemusím, jdu si po svém. Hmm, ach ty statistické množiny!)

Chci zpět na seznam otázek „Divadelní zkoušky – výsledky ankety“!

Třetí otázka:
Jakým způsobem udržujete soustředění během zkoušení?

Na tuto otázku měly možnost obě skupiny odpovědět vlastními slovy. A věřím, že by pro divadelní svět bylo ochuzující kteroukoliv z odpovědí vynechat. Pokochejte se tedy citáty:

REŽISÉŘI/PRODUKCE – Jak se snažíte přimět herce k soustředění?

Všichni by měli dávat „režijní“ připomínky na výkony svých kolegů, případně mají pauzu mimo jeviště, aby nerušili.


(Snad) Vtipnými průpovídkami a motivačními metodami, kupř. zkoušení situací na několik způsobů či průběžné úpravy textu, hudby, choreografie.

Většinou tak, že to, co někomu říkám, může mít přínos i pro ostatní.

Zkoušíme, nenacvičujeme. Společně hledáme jak ztvárnit jednotlivé situace. Snažím se s herci pracovat tak, aby sami nabízeli, co sami cítí. Potom zkoušku zhodnotíme. Musí to být zábava a ne drezura.

Kladu jim otázky, dávám úkoly, pokyny.

Snažím se jim promlouvat do duše, aby i když nehrají, zůstávali soustředění, protože když surfují na internetu, trvá jim, než se do toho znovu dostanou. Většinou to ale nepomáhá.

Vyžaduji, apeluji, napomínám, prosím 🙂

Nevyžaduji

tak minimálně tím, že se tím, co vidí, učí.

Nevyžaduji, pokud hrnec nepřeteče.

Vyžaduji v případě, že tím sleduji nějaký závěr, nebo potřebuji zpětnou vazbu dalších očí.

Upozorněním na rušení.

Moc mi to nejde, ale snažím se podporovat sedící v tom, aby mi říkali své nápady. Většinou ty nápady nepoužiji, ale někdy jsou velmi dobrou inspirací – a to je pak motivuje k oné pozornosti.

HERCI – Jak vás dokáže režisér přimět k soustředění?

Většinou soustředěný jsem.


Mě osobně k ničemu nutit nemusí, soustředím se automaticky.

Každý režisér má svůj styl i proto má větší počet režiséru vliv na práci souboru.

Není potřeba, aby mě přiměl, pokud se zkouší něco nového nebo něco, v čem jsem si nejistá, soustředím se vždy.

Těžce.

Většinou se všichni ,,proberou” až když dostane záchvat vzteku a všecky seřve.

Pracuje s námi, se všemi, není to jen bezduché odříkání naučeného textu. Pro mě má tak nějak přirozenou autoritu díky tomu a fakt se na to soustředit i sama chci.

Režisér na nás řve jak nepříčetný hovado, sprostě nás uráží a ponižuje naši rodinu. Je skvělej. 🙂

Nevadí, (že se snaží).

Dokud nejde do tuhého tak dost těžko.

Nepřiměje, je to na mně.

Bitím.

Myslím, že je to spíš o kázni každého člena souboru, ale režisér by měl jít příkladem. podle rčení „Ryba smrdí od hlavy“.

Se mnou problémy moc nejsou. Jinak zařve, což obecně nehodnotí nikdo kladně.

Záleží na osobě. J. Kodeš probudí v každém tolik pocit, že mu to nemůže udělat a kazit zkoušky. 😀 Jinak většinou věta: No tak už to chci vážně dodělat. 😀

Trochu si dupnout.

Řekne konkrétně co se ode mne očekává.

Pokud sám je zapálen a šíří správnou energii.

Souhrn

„Jen ten, kdo sám hoří, dokáže zapálit.“

Chci zpět na seznam otázek „Divadelní zkoušky – výsledky ankety“!

Čtvrtá otázka:
Děláte během zkoušení pauzy?
REŽISÉŘI/PRODUKCE

Bez komentáře.

divadelní zkoušky - výsledky ankety
HERCI

Bez komentáře.

divadelní zkoušky - výsledky ankety
Souhrn – částečná SHODA

Pauzy nedělá jen minimum zkoušejících. Pravidlem jsou pauzy u dvou třetin skupiny „režie/produkce“ a víc jak poloviny „herců“.

Chci zpět na seznam otázek „Divadelní zkoušky – výsledky ankety“!

Pátá otázka:
Kam chodíte po zkoušce?

V nabídce byly možnosti: Popovídat si do hospody / Jdu domů – musím jít spát. Mnozí využili nabídky třetí: doplňte svou variantu.

REŽISÉŘI/PRODUKCE

Po generalizaci podobných odpovědí: více než polovina režisérů (53,8%) chodí rovnou domů. Popovídat si do hospody chodí vždy po zkoušce cca pětina (23,1%) a stejný „zbytek“ (23,1%) to má různě: někdy hospoda, jindy domů.

HERCI

Po generalizaci a revizi vzájemně si odporujících odpovědí vyšlo, že: někdy do hospody, jindy domů chodí necelá polovina (44,4%) herců, rovnou domů jde víc jak třetina (38,9% herců), byť je to hodně mrzí. A existuje šestina (16,6%) herců, kteří si po zkoušce chodí do hospody popovídat vždy.

Důvody jít domů: děti, pozdě, práce, pejsek.

Souhrn – lehká NESHODA

Po generalizaci odpovědí u obou skupin: do hospody chodí sice o něco méně „režisérů/produkce“ než „herců“ (46,2% vs. 61%), ale stále se najdou místa i dnes, kde se počítá s nutností „dovy/po/kecat se“. Více štamgastů se naopak najde mezi skupinou „režie/produkce“ (23,1%) než u „herců“ (16,6%).
/Tato otázka byla inspirována „naříkáním starých divadelníků“, kteří si pamatují, že po každé zkoušce (před revolucí…) se celá parta zkoušejících odebrala do hospody. A dnes , že se to už neděje… Překvapivě to není všude tak „špatné“./

Chci zpět na seznam otázek „Divadelní zkoušky – výsledky ankety“!

Šestá otázka:
Jak často byste si přáli zkoušet?
REŽISÉŘI/PRODUKCE

Nejvíce režisérů (76,9%) by si přálo zkoušet dvakrát týdně. Zbytek by rád zkoušel: jednou, třikrát, ale i každý den.

divadelní zkoušky - výsledky ankety
HERCI

Většina herců (72,2%) by ráda zkoušela dvakrát týdně, cca desetina (11,1%) jednou týdně, další cca desetina (11,1%) naopak hned třikrát týdně a našel se i jeden (5,6%) herec, který by rád zkoušel každý den!

Souhrn – SHODA

V přání zkoušet panuje v obou skupinách shoda – prakticky tři čtvrtiny všech respondentů by rády zkoušely dvakrát týdně.

Chci zpět na seznam otázek „Divadelní zkoušky – výsledky ankety“!

Sedmá otázka:
Jak často ve skutečnosti zkoušíte?
REŽISÉŘI/PRODUKCE

Nejčastější odpovědi: Jednou týdně zkouší skoro polovina (46,2%) režisérů, dvakrát a třikrát týdně cca pětina (15,4%) z nich. Vyskytuje se ale i víkendové zkoušení, nebo kombinace dle fáze inscenace.

divadelní zkoušky - výsledky ankety
HERCI

Nejvíce herců, více jak polovina (55,6%), zkouší dvakrát týdně, třikrát týdně zkouší více jak pětina (22,2%), desetina (11,1%) herců zkouší jednou týdně, zbytek (11,1%) má specifická zkoušení (např. 
„Ze začátku jedna-dvě týdně, když se vleze na jeviště, tak dvě v týdnu a jedna celoodpolední každou neděli a týden do premiéry denně, a pak jednou za měsíc víkend.“)

divadelní zkoušky - výsledky ankety
Souhrn – lehká NESHODA

Skoro polovina z „režisérů/produkce“ tvrdí, že zkouší jednou týdně. Dvakrát zkouší necelá pětina.
Více než polovina „herců“ naopak zkouší minimálně dvakrát týdně. A větší pětina zkouší i třikrát!
/Ze statistiky logicky vyplývá, že herci jsou tak pracovití, že občas zkouší sami!!!/

Chci zpět na seznam otázek „Divadelní zkoušky – výsledky ankety“!

Osmá otázka:
Jak dlouhá by měla divadelní zkouška být, aby k něčemu byla?
REŽISÉŘI/PRODUKCE

Režiséři se ve větší třetině (38,5%) věnují zkouškám mezi dvěma až 2,5h. Necelá třetina (30,8%) režisérů volí rovnou tříhodinové zkoušky. Necelá pětina (15,4%) čtyřhodinové. Jsou tací, kteří by rádi zkoušeli flexibilně, jak je třeba (někdy déle, jindy kratší dobu), ale před premiérou jsou i zkoušky šestihodinové (s 2 hodinami pauz).

HERCI

Herci z jedné třetiny (33,3%) vnímají jako efektivní zkoušky tříhodinové, z další třetiny takové, které jsou flexibilní (dokud se nenazkouší). Pětině (22,5%) herců stačí dvou až 2,5 hodinové zkoušení, ale vyskytuje se (11,1%) i čtyřhodinové. U víkendů pak jde o celodenní zkoušení.

divadelní zkoušky - výsledky ankety
Souhrn – lehká NESHODA

Většina „režisérů/produkce“ se přiklání v rámci efektivity k 2,5 hodinovým zkouškám. Většina „herců“ zvolila jako nejefektivnější rovnou zkoušky tříhodinové.
Nejmarkantnější „neshoda“ je v tom, že mnohem více herců by rádo mělo zkoušky časově flexibilní.

/Zdá se, že režiséři mohou tedy časově na zkouškách „přitvrdit“./

Chci zpět na seznam otázek „Divadelní zkoušky – výsledky ankety“!

Devátá otázka:
Jste ochotni zkoušet o víkendech?
REŽISÉŘI/PRODUKCE

Téměř dvě třetiny (61,5%) režisérů nemají problém po dohodě předem o víkendu zkoušet, více než třetina (38,5%) víkendy může bez omezení.

divadelní zkoušky - výsledky ankety
HERCI

Po generalizaci roztříštěných odpovědí: dohodnout se předem (především kvůli práci) potřebují tři čtvrtiny (77,7%) herců. Necelá čtvrtina, či větší pětina, (22,2%) nemá o víkendu problém.

Souhrn – částečná SHODA

Na první pohled vypadá možnost srovnání grafů divoce, ale není tomu tak. Pouze se herecká část snažila být detailnější a proto došlo k „roztříštění. Ve skutečnosti je v obou skupinách shoda: víkendové zkoušení ano, ale po dohodě předem.
Rozdílem při srovnání skupin je o něco větší ochota (či možnost) zkoušet o víkendu kdykoliv u skoro dvou pětin „režisérů/produkce“ oproti jedné pětině „herců“.

Chci zpět na seznam otázek „Divadelní zkoušky – výsledky ankety“!

Desátá otázka:
Jak dlouho byste chtěli jednu inscenaci zkoušet?
REŽISÉŘI/PRODUKCE

Bez komentáře.

divadelní zkoušky - výsledky ankety
HERCI

Bez komentáře.

Souhrn – SHODA

Dá se říct, že tady panuje velká shoda: půl roku a dost. Skoro třetina „režisérů/produkce“ i „herců“ by dokonce ráda zkoušela jen čtvrt roku.
Nikdo si rozhodně nepřeje zkoušet déle než rok.

Chci zpět na seznam otázek „Divadelní zkoušky – výsledky ankety“!

Jedenáctá otázka:
Jak dlouho u vás reálně trvá nazkoušení jedné inscenace?
REŽISÉŘI/PRODUKCE

Bez komentáře.

divadelní zkoušky - výsledky ankety
HERCI

Po generalizaci roztříštěných odpovědí: minimálně půl roku zkouší skoro dvě třetiny (61,1%) herců. Rok skoro čtvrtina (22,2%), čtvrt roku desetina (11,1%) herců a pár dní/max. týdnů pouze jeden (ne)šťastník (5,55%).

Souhrn – SHODA

Realita je trochu jiná než přání, ale i tady panuje optická shoda. Většinou se zkouší půl roku, běžně však i rok, někdy i déle. Čtvrt roku je méně četnější.

Chci zpět na seznam otázek „Divadelní zkoušky – výsledky ankety“!

Dvanáctá otázka:
Kdy (v jaké fázi zkoušení inscenace) domlouváte termíny divadelních zkoušek?
REŽISÉŘI/PRODUKCE

Bez komentáře (13 respondentů).

divadelní zkoušky - výsledky ankety
HERCI

Bez komentáře (18 respondentů).

Souhrn – SHODA

Zkoušky všem vyhovují spíše naplánované „PŘEDEM“.
Polovina „režisérů/produkčních“ pak domlouvá zkoušky NA KONCI další zkoušky. To připouští i většina „herců“. V obou táborech však převažuje pocit nespokojenosti s touto cestou.

Chci zpět na seznam otázek „Divadelní zkoušky – výsledky ankety“!

Třináctá otázka:
Jakým způsobem plánujete divadelní zkoušky?
REŽISÉŘI/PRODUKCE

osobně na zkoušce – všichni (100%), byť pětině z nich (23%) to ne úplně vyhovuje.
sms, messenger, viber, whatsup – používají přes čtyři pětiny (84,6%).
mailem – se domlouvají necelé tři čtvrtiny (69,2%), z nichž to ale skoro polovině nevyhovuje.
sdílené tabulky – využívají téměř dvě třetiny (61,5 %).
telefonicky – více než polovina (53,8%) nevyužívá.

HERCI

osobně na zkoušce – téměř všichni (94,4%), ale téměř pětině (16,6%) z nich to nevyhovuje.
sms, messenger, viber, whatsup – využívá přes tři čtvrtiny (77,8%).
mailem – komunikují tři pětiny (61%). Ale skoro pětině (16,7%) z nich to nevyhovuje.
telefonicky – více než polovina (55,6%).
sdílenou tabulkou – využívá jen něco přes třetinu ( 38,9%).

Souhrn – částečná SHODA

Zkoušky se domlouvají především OSOBNĚ na zkouškách.
V oblíbenosti následuje domlouvání se přes ELE-ZPRÁVY (sms, whatsup, messenger atp.).
Zdá se, že „režiséři/produkce“ tíhnou o něco více než „herci“ k využívání dalších technických prostředníků jako MAIL a SDÍLENÉ TABULKY.
Zajímavý je odliv využívání fermanů, dříve základního kamene veškerého divadelního dění.

Chci zpět na seznam otázek „Divadelní zkoušky – výsledky ankety“!

Čtrnáctá otázka:
Kde máte termíny zkoušek uloženy?
REŽISÉŘI/PRODUKCE

Nejoblíbenějším úložištěm zkoušek je kalendář v telefonu/ či v PC (92,3%).
Následuje fyzický diář či kalendář, ten využívá více než polovina (53,8%).
Necelá polovina (46,15%) pak spoléhá na svou paměť a na ferman uložený v mailu či na stránkách souboru.
Pouze něco víc než třetina (38,5%) používá sdílené tabulky (google, doodle…).
Prakticky nikdo (jen 7,7%) nemá ferman vytištěný a pověšený na viditelném místě.

divadelní zkoušky - výsledky ankety
HERCI

Nejoblíbenějším úložištěm zkoušek je u necelých tří čtvrtin (72,2%) kalendář v telefonu/ či v PC.
Následuje fyzický diář či kalendář, ten využívá více než polovina (55,6%).
Něco přes dvě pětiny (44,4%) používají ferman v mailu či na stránkách souboru.
A ještě o něco méně (38,9%) spoléhá pouze na svou geniální paměť.
Necelá třetina (27,8%) využívá sdílené tabulky (google, doodle…).
Prakticky nikdo (jen 5,6%) nemá ferman vytištěný a pověšený na viditelném místě.

Souhrn – SHODA

Divadelní zkoušky si režiséři/produkce i herci vedou dnes především v elektronických kalendářích v telefonu/ na PC. Tradiční fermany se přesunuly do mailů a na souborové stránky a jsou využívané jako zdroj informací k termínům už ani ne polovinou respondentů obou skupin.

Chci zpět na seznam otázek „Divadelní zkoušky – výsledky ankety“!

Divadelní zkoušky – výsledky ankety:
Souhrn

NESHODY
 • Hospoda po zkoušení: z „režie/produkce“ chodí o cca. třetinu méně lidí do hospody než od „herců“.
 • Frekvence zkoušek – skutečnost: „režie/produkce“ zkouší jednou týdně vs. „herci“ min. 2 krát týdně.
 • Délka efektivní zkoušky: „režie/produkce“ to vidí na 2,5h vs. „herci“ na 3h – případně časově flexi.
SHODY
 • Čím jsou pro vás divadelní zkoušky: PŘÍNOS, ZÁBAVA, POTĚŠENÍ, „NABÍJEČKA“.
 • Chování na zkoušce těch, kteří zrovna nezkouší: NESOUSTŘEDÍ SE, VĚNUJÍ SE VLASTNÍM VĚCEM.
 • Pauzy během zkoušení: VĚTŠINOU ANO. JEN MINIMUM NEDĚLÁ ŽÁDNÉ.
 • Přání frekvence zkoušení: DVAKRÁT TÝDNĚ.
 • Ochota zkoušet o víkendu: PO DOHODĚ V PŘEDSTIHU ANO.
 • Přání délky zkoušení: DO PůL ROKU/ ČTVRT ROKU.
 • Realita zkoušení: MINIMÁLNĚ PůL ROKU / SPÍŠE ROK.
 • Kdy se plánují divadelní zkoušky: PŘI ZAČÁTKU ZKOUŠENÍ INSCENACE.
 • Jakým způsobem se plánují divadelní zkoušky: OSOBNĚ.
 • Úložiště termínů divadelních zkoušek: KALENDÁŘ V MOBILU/PC.

Chci zpět na úplný seznam otázek „Divadelní zkoušky – výsledky ankety“!

„Divadelní zkoušky – výsledky ankety“ jsou vyčerpány. Překvapily vás (mile či nemile) odpovědi? Nebo jste všechno čekali? Změníte něco na svém zkoušení?

Zajímá vás, jak v amatérských souborech funguje i něco jiného než divadelní zkoušky? Nebojte se nám navrhnout, na co sestavit nějakou novou anketu! Napište nám!