Přehlídky

Přehlídka Nučický Kahan klepe na dveře

V termínu od 8. do 10. října se uskuteční 7. ročník výběrové přehlídky Nučický Kahan. Přehlídku pořádá místní Ochotnický spolek ŽUMPA. O jejím vzniku, o způsobu organizace, o dramaturgii a o dalších tématech jsem si povídal s jedním z hlavních organizátorů – Jakubem Pilařem.

„(…) má cenu dělat divadlo i teď v době omezení. (…) rouška (diváky) nezastaví.“

Jakube, ještě předtím, než se vrhneme na otázky okolo přehlídky – nedá mi to se nezeptat – jak proběhla premiéra inscenace Přiznání? Kolik přišlo diváků, jaké jsou první reakce a jaké jsou tvé pocity (jakožto hlavního představitele)? Režisér spokojený? Vedoucí souboru a osvětlovač v jedné osobě také?

JP: Předně moc děkuji za možnost dát další rozhovor pro Divadelník.cz. Musím říct, že Přiznání splnilo naše očekávání. Oproti našim předchozím představením byla, myslím, hra připravena tak, aby již při premiéře splnila vše, co jsme od jejího potenciálu čekali. Velkou neznámou bylo, jak se s tak náročným kusem popasují sami diváci. Musím říct, že mě až překvapila energie, kterou jsem od diváků získával. Premiéra Přiznání mne přesvědčila o tom, že má cenu dělat divadlo i teď v době omezení. Diváci jsou, myslím, hladoví po kultuře a roušky je nezastaví. Naši diváci Přiznání přijali velmi kladně a já se teď moc těším, co na tuhle zajímavou inscenaci řekne i „odborná divadelní veřejnost“ na některé z budoucích přehlídek.

Více informací o nové inscenaci OS ŽUMPA Nučice si můžete přečíst v tomto rozhovoru: Přiznání Jakuba Pilaře z nučické ŽUMPY

A teď… Nučický Kahan 2020

Nyní již k přehlídce, kterou Ochotnický spolek ŽUMPA Nučice pořádá: Přehlídka Nučický Kahan letos slaví svůj 7. ročník. Proběhne v termínu od 8. do 10. října. Jak a proč vznikla myšlenka pořádat divadelní přehlídku? Co je jejím cílem?

JP: Myšlenkou pořádání přehlídky jsme se zabývali již pár let před prvním ročníkem. Chtěli jsme našim divákům nabídnout ke zhlédnutí i žánrově jiná představení než na jaká byli zvyklí od nás. Původně byla přehlídka jednodenní a program byl složen z představení našich kamarádů z ostatních divadel. O složení programu a vůbec celou produkční organizaci se staral nejprve principál Pepa a pak principál Martin (red. Martin Kozák). Od pátého ročníku jsem se výrazně zapojil i já a rozhodli jsme se Kahan změnit a udělat z něj výběrovou přehlídku.

Soutěžit nebo nesoutěžit

Od začátku jste chtěli být nesoutěžní přehlídku? Umíš si představit, že se z Kahanu stane přehlídka soutěžní?

JP: Určitě jsme nikdy neplánovali, že by byl Kahan soutěžní přehlídkou. V současné době jsou na Kahanu uváděna představení, která prošla Volyní, Hronovem, Femadem a dalšími přehlídkami. Myslím, že soubory k těmto představením slyšely názory několika odborných porot a asi není nutné, aby je slyšely i v Nučicích. Součástí přehlídky je však hlasování diváků o nejlepší inscenaci. Pořádání nové soutěžní přehlídky přesto patří mezi dlouhodobé cíle našeho spolku.

Covid – neCovid

Jak jste připraveni na případná nová opatření vzhledem k vývoji pandemie COVID-19? Počítáte i s variantou, že bude muset být Kahan zrušen na poslední chvíli?

JP: S touhle variantou určitě počítáme a snažíme se tomu přizpůsobit organizaci tak, abychom na případném zrušení příliš finančně netratili. Pevně věřím, že Kahan klapne. Někteří politici a odborníci nás utvrzují v tom, že divadla jsou bezpečným prostředím, a tak jim věřme a choďme do divadla.

Upozorňujeme na drobné úpravy programu sedmého ročníku přehlídky Nučický Kahan. V souvislosti se současnou situací neproběhne pohádkové představení souboru Tři boty (sobota 10. října od 11:30) a z preventivních hygienických důvodů jsme se rozhodli zrušit také tradiční výtvarné dílny.

Děti a rodiče se ale mohou těšit na báječnou loutkovou pohádku Nedopečený koláček od souboru Loutky bez hranic (sobota 10. října od 9:45)

Z hygienických důvodů bude také pro veřejnost nepřístupné představení Audience (pátek 9. října od 9:00), které je určeno pro studenty.

Zbytek programu zůstává v platnosti. Moc se těšíme a pevně doufáme, že si najdete cestu do Lidového domu. — Vaši Žumpáci —

Vyjádření k 2. 10. 2020
Dramaturgie

Jak vypadá dramaturgie vaší přehlídky? Kdo všechno se podílí na výběru inscenací?

JP: Oficiálním dramaturgem jsem sice já, ale každé svoje rozhodnutí konzultuji i s principálem Martinem (red. Kozákem). My máme, až na úplné výjimky, hodně podobný vkus a nedělá nám velký problém se na složení programu shodnout. Hlavním kritériem pro výběr na Kahan je samozřejmě kvalita ale rozhoduje také délka představení a náročnost stavby. Tohle je obzvlášť důležité při sobotní části programu, kterou se snažíme maximálně naplnit a soubory jsou pod naším „nátlakem“ občas nucené zkrátit dobu přípravy na možné minimum.

Ceněná představení

Je nějaká inscenace, kterou jste chtěli divákům v Nučicích letos nabídnout, ale z nějakých důvodů se to nepovedlo domluvit? (důvody = nemoc v souboru, náročné financování, kolize termínů…). A naopak, jaké inscenace si nejvíc ceníš, že se ti ji povedlo do Nučic dostat?

JP: Letos jsme hodně stáli o představení Stojím v řadě od pražského souboru OLDstars, které nás obzvláště zaujalo. Většina představitelů tuším studuje na DAMU a nepovedlo se sladit jejich časové možnosti. V loňském roce to pak byl Saturnin od plzeňského divadla JakoHost, který se již bohužel nehraje. Oproti původnímu programu se neuskuteční představení Geriho šuplíky od souboru PIK-ART.
Musím říct, že si cením každého, kdo na Kahan přijede. Nejsilnější divadelní zážitky mám z posledních ročníků z Tanečního studia Light, brilantní (dle mého názoru nedoceněné) satiry Konec českého kolonializmu od Kabaretu Sauvignon, sugestivní sondy do života mladé generace Solitaire.sk/cz od divadla „Ještě Ne“ a určitě monodramatu Zahraj ty Ejsíky od Broukovcova Kamdivadla.

A co další organizační role? Kdo všechno a jak se na chodu přehlídky podílí?

JP: Na přehlídce se bez výjimky podílí všichni členové našeho souboru. Z našich personálních zdrojů musíme pokrýt výběr vstupného, zajištění světelné a zvukové techniky, úklid, výtvarné dílny pro děti, divácké hlasování nebo občerstvení. Právě péče o občerstvení je asi nejnáročnější, a to i díky tomu, že ho připravujeme sami a na jeho kvalitě si obzvlášť zakládáme. To ti potvrdí každý, kdo na Kahanu účinkoval.

Domácí atmoška skrze občerstvení

Nučickou specialitou je, že divákům nabízíme nápoje i občerstvení za dobrovolný příspěvek. Musím říct, že to dává přehlídce skvělou, řekl bych až domácí obývákovou atmosféru.
Nicméně právě občerstvení se letos COVID nejvíce dotkne a budeme nuceni jej kvůli opatřením zúžit na nezbytné minimum s volbou především balených potravin. Pokud to ovšem bude spolu s rouškami jediná daň za uskutečnění téměř rok připravované akce, tak je to ještě v pohodě.

Divadelní bar v podání členů OS ŽUMPA Nučice
Financování

Jakým způsobem přehlídku financujete? Je podle tebe těžké získat v dnešní době peníze na realizace amatérské přehlídky?

JP: Každý rok dostáváme příspěvek od Středočeského kraje a v loňské roce se povedlo i Ministerstvo kultury. Zbytek jsou naše vlastní ušetřené prostředky a samozřejmě vybrané vstupné. Nučický Kahan nemá žádné sponzory či mecenáše, přesto však funguje na skvělé úrovni a určitě si troufám říct, že organizací a péčí o soubory a diváky předčí mnohé krajské postupové přehlídky s výrazně vyššími rozpočty.

Hrazeno od přehlídky účinkujícím…

Myslím, že můžu prozradit, že máme i celkem specifický styl při oslovování souborů. Účinkující divadlo má od nás hrazeny „pouze“ cestovní náklady, poplatek za autorská práva a již zmíněné občerstvení. K hrazení honorářů přistupujeme jen zcela ojediněle. Přesto se nám podařilo do Nučic dostat soubory zvučných jmen jako je Rádobydivadlo Klapý, Divadlo Radar, Taneční studio Light, Turnovské divadelní studio nebo OJEBADtheatre.

Máte něco jako permanentky, předplatné?

JP: Permanentky ani předplatné nemáme, a to z jednoho prostého důvodu. Ochotnický spolek ŽUMPA, už od svého vzniku v roce 2002, vybírá v Nučicích vždy dobrovolné vstupné. A tahle tradice se samozřejmě uplatňuje i při Nučickém Kahanu. Jsme vždy rádi, když diváci zůstanou na Kahanu několik představení a na základě toho případně upraví i výši dobrovolného příspěvku. Necháváme to však na nich a jejich vědomí a svědomí.

Diváci

Kolik diváků přehlídku v průměru navštíví? Odkud? Pozorujete každý rok nárůst? Jaké žánry jsou u vás na návštěvnost nejvděčnější?

JP: Šestý ročník Kahanu navštívilo více než sedm stovek diváků. Účinkujících bylo 110 a „Žumpáků“ okolo třiceti. Takže jsme skoro u čísla devět set. Významný podíl však tvoří rodiče s dětmi, kteří si velice oblíbili dětský program Kahanu a výtvarné dílny. Právě tahle část letošního ročníku bude kvůli koroně trochu chudší, ale i tak máme pro děti připravenou skvělou pohádku od souboru Loutky bez hranic. Složení diváctva si asi netroufám odhadnout, ale myslím, že se situace v posledních letech výrazně mění a přibývá diváků, kteří si na Kahan najdou cestu i z daleka, a to nejenom známí a kamarádi.

Dochází po představeních k nějaké diskuzi o shlédnutém představení? Shromažďujete feedback od diváků/ hrajících?

JP: Díky celkem zahuštěnému programu a hlavně absenci vhodného prostoru pro klidné posezení jsme řízenou diskusi nikdy neuskutečnili. Našim divákům, ale i tvůrcům, nabízíme zpětnou vazbu ve formě tzv. vox populi. Na stěně ve foyer jsou umístěny velkoformátové papíry označené jménem souboru a názvem představení. Diváci na ně mohou dle libosti vpisovat vzkazy, dojmy a názory na představení, a vzniká tím celkem zajímavá zpětná vazba, hlavně s ohledem na to, že jde o anonymní formu reflexe, a tak se diváci nebojí se upřímně vyjádřit.

Zpětná vazba ve formě tzv. vox populi
Putovní permoník Maňas

V rámci přehlídky je každý rok udělena putovní cena Nučický permoník Maňas. Co vás vedlo k zavedení této ceny? Proč je putovní?

JP: Přišlo nám fajn, aby si přece jen některý ze souborů odvezl ocenění za svou práci. O ceně jsme nechtěli rozhodovat my, a tak jsme vymysleli jednoduché divácké hlasování, kdy diváci mohou dát buď kladný, neutrální nebo záporný hlas. To, že je cena putovní nám přijde jako fajn fór a vždycky čekáme, v jakém stavu se po roce v novém bydlišti keramický permoník vrátí. I proto, jsme mu v loňském roce nechali vyrobit cestovní dřevěnou bedýnku, na kterou vypalujeme jména oceněných souborů.

Můžeš vyjmenovat, kdo všechno už cenu získal a za jaké inscenace to bylo? A daří se vám každý rok dostat Maňase zpět, abyste ho předali dál? Jak to probíhá?

JP: Mezi držitele permoníka Maňase patří Lidová muzika Notičky z Řevnic, která předvedla skvělou verzi Uhdeho dramatizace Nikoli Šuhaje Loupežníka. Dvojnásobným držitelem je Divadlo Refektář za hry Tu myš jí ukopnu u huby a Manželé navždy. Známý dětský soubor Tři boty z Třebotova vyhrál s pohádkovou mozaikou ProPánaKrále! Divadlo Inkognito zaujalo s historickou hrou Tajemství paní Lukrécie a v loňském roce, zcela pochopitelně, diváky uchvátil Zmrazovač od Kočovného divadla AdHoc.

Putovní cena Nučický permoník Maňas
Nučický Kahan 2020 – kompletní program

Za Divadelník.cz přejeme přehlídce – účinkujícím i divákům, ať si přehlídku ve zdraví i přes Nouzový stav užijí. A ještě upozorňujeme – chystáte-li se do NUČIC, zkontrolujte si, že jedete do těch správných… Nučice jsou totiž nejméně dvoje, každé na opačné strany Prahy!!!

A z Nučic pak rovnou šup od 10. do 17. října 2020 na Krakonošův divadelní podzim do Vysokého nad Jizerou!