Aktuality

Amatérská divadelní asociace s novým vedením

Amatérská divadelní asociace svolala na neděli 8. ledna 2023 valnou hromadu, aby si zvolila nové vedení. Dosavadní předseda ADA Pavel Hurych předal funkci Jakubu Pilařovi.

Opravdu nevíte, co je Amatérská divadelní asociace?

Amatérská divadelní asociace (ADA) vznikla jako občanské sdružení s celorepublikovou působností na začátku roku 1990. Působí jako alternativa a souputník Svazu českých divadelních ochotníků a Volného sdružení východočeských divadelníků. Těžiště působení Amatérské divadelní asociace je v Praze, kde pořádá nebo spolupořádá dnes už tradiční divadelní přehlídky (POPAD, Dětský POPAD, Kaškova Zbraslav, Jinonická sonáta, dříve také Chudé divadlo a další). ADA poskytuje poradenství začínajícím divadelním souborům a organizuje semináře a kurzy. Je také pořadatelem Režijní školy ADA.

Rozhovor o ADA s Pavlem Hurychem

Na valné hromadě

Přítomní byli seznámeni s podrobnou zprávou o činnosti ADA za poslední období 2018-2022. Vyplynulo z ní, že Amatérská divadelní asociace kromě pořádání výše zmíněných přehlídek organizovala semináře o herecké práci, dramaturgii, scénografii, jevištní řeči, divadelní technice, propagaci a produkci divadelních představení. Proběhlo také režijní minimum nebo pohybová přípravka. Vedli je renomovaní divadelníci – Hana Franková, Jaroslav Kodeš, Pavel Hurych, Josef Šedivý, Miroslav Pokorný, Petra Richter Kohutová a Libuše Limanová. Kromě toho fungovala Režijní škola jako forma systematického vzdělávání, a to v letech 2017-2019 a 2019-2022. V září 2022 odstartoval třetí běh Režijní školy, do něhož se přihlásilo rekordních 33 posluchačů (přijato bylo z kapacitních důvodů 28). Posláním školy je, aby během dvaceti seminářů v průběhu dvou let získal každý účastník nezbytné penzum informací i praktických dovedností pro samostatnou přípravu a realizaci inscenace.

Na valné hromadě zazněla také zpráva o hospodaření a stanovy občanského sdružení, které přítomní připomínkovali a revidovali. Program dále doplnila diskuse o tématech aktuálních, zejména o blížící se Pražské oblastní přehlídce amatérského divadla. POPAD 2023 se bude konat 23. – 26. února 2023, program je prakticky hotov. Diváci se mohou těšit na osm představení.

Pavel Hurych byl zakládajícím členem ADA a jejím předsedou od roku 2015. Více k jeho osobě viz DbČAD.

Nové vedení Amatérské divadelní asociace

Dosavadní předseda ADA Pavel Hurych oznámil svou rezignaci a také Rada občanského sdružení ve složení Pavel Hurych, Josef Šedivý a Jindřiška Netrestová odstoupila. Pro příští období přítomní zvolili Radu novou, tentokrát šestičlennou. Jejími členy jsou Tomáš Čivrný, Pavel Hurych, Martin Kozák, Jindřiška Netrestová, Jakub Pilař a Josef Šedivý. Rada ADA vybrala ze svého středu předsedu, stal se jím Jakub Pilař, člen spolku ŽUMPA Nučice, který se již nějaký čas podílí zejména na organizaci režijní školy. Pozici místopředsedkyně obhájila Jindřiška Netrestová, pokladníkem je Josef Šedivý.

Jakub Pilař je předsedou pro další období. Viz profil Jakuba na DbČAD.

Amatérská divadelní asociace má tedy zbrusu nové vedení. Přejme mu vše dobré, hodně svěžích nápadů a mnoho sil při jejich realizaci.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím,
vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!