Desatera

Loutkářské desatero podle Tomáše Běhala

Tomáš Běhal? Desatero? V rubrice DESATER se vám pokoušíme nabídnout v deseti bodech základní poučky, jakési „návody“, k rozličným aspektům divadla. Oslovujeme pro vás osobnosti, které mají k těmto tématům z pozice své odbornosti, co říct. Jejich rady, které jsou zaměřeny zcela prakticky, vám mohou posloužit, jak doufáme, jako inspirační zdroje.

K tomuto desateru jsme oslovili loutkáře, dramaturga a režiséra, Tomáše Běhala. Od Tomáše nám nakonec dorazilo, ne deset, ale sedmnáct pravidel! Tomáš si totiž ve svém textu zavzpomínal i na tzv. Bečkatero z dob svých studií.

Tomáš Běhal – loutkoherec, režisér, dramaturg

Tomáš Běhal se narodil 28. 8. 1987 ve Dvoře Králové nad Labem a už jako malý si rád hrál. Dost možná právě proto nebylo studium na katedře alternativního a loutkového divadla na DAMU žádným překvapením. Vedoucím jeho ročníku se stal doc. Marek Bečka (Buchty a loutky). Tomáš Běhal dostal možnost vyjet na stáž do Berlína, kde se učil pod vedením „otce německých loutkářů“ – prof. Hartmutha Lorenze. V roce 2010 založil své vlastní loutkové divadlo s názvem ToyMachine. Několikrát také působil jako lektor na přehlídkách a festivalech. V roce 2017 vedl seminář One-Man-Puppetshow na festivalu Jiráskův Hronov. Více informací o Tomášově současné tvorbě se dozvíte na www.toymachine.cz nebo na www.facebook.com/divadlotoymachine

A nyní již k textu, který nám Tomáš zaslal:

Loutkářské „sedmnáctero“ Tomáše Běhala

TB: Když jsem nastoupil na DAMU, v roce 2006 dostali jsme, myslím na přijímači, tj. rituál přijímání nových studentů, tzv. „Bečkatero“. Název odkazuje na deset božích přikázání našeho guru, on si tak nerad říkal, loutkáře Marka Bečky. Později jsem zjistil, že některá pravidla snad patřila i Markétě Schartové (pozn. red. herečka, režisérka a pedagožka KALD DAMU). Ale těžko se v tom po tolika letech vyznat a rozpomenout. Zapamatoval jsem si asi ta nejkrásnější a nejveselejší, posuďte sami. 

„Bečkatero

1. Jsi- li loutkář, nestyď se za to!
2. Bez gafy není divadlo, gafa je přítel divadla!
3. Svačinu vždy s sebou! 
4. Žádný sex v souboru!
5. Co nemáš, bez toho se obejdeš! Nebo si to vyrob.
6. Kšeft je posvátná věc!
7. Nehraj pro peníze, ale za peníze. 

TB: To je asi maximum, na které si vzpomenu. Asi kromě 4. přikázání bych všechno podepsal! Je zbytečné je nějak komentovat, vypovídají dost sama za sebe. Teď však konec srandy a rád bych tedy doplnil jakási svá přikázání, podle kterých se skutečně řídím a přijdou mi nejpodstatnější v mé tvorbě a ve vytváření nových děl.

Desatero

TB: Některá přikázání jsou má, jiná jsem převzal/pochytil/posbíral za roky studií. Například 3. přikázání je od mého profesora Hartmutha Lorenze a znělo to během zkoušení spíš jako: „Überraschung! Überraschung! Überraschung!“. A nebo 2. přikázání, tedy jeho druhá polovina, patří myslím profesoru Ivanu Vyskočilovi.

1. Nacucej se tématem a podívej se na věc ze všech úhlů. 
2. Nespokoj se s prvním nápadem, nevadí, že se k němu vrátíš. Není totiž těžké mít dobrý nápad, ale zbavit se ho.
3. Překvapení, překvapení, překvapení!
4. Nedělej činohru loutkami!
5. Vždy hraj jako by to bylo poprvé a naposledy!
6. Buď vždy profesionální!
7. Hrát se dá všude a se vším!
8. Hledej si témata, která jsou aktuální a zajímavá, pro tebe i tvé diváky.
9. Soubor je silný tak, jak je silný ten nejslabší z nás.
10. Smích je víc než potlesk! 

Takže nyní vám nepředkládám pouhé Desatero, ale Sedmnáctero! Můžete si vybrat, ale dělejte si to po svém a hlavně srdcem, ono už to pak nějak půjde a každý si vytvoříme to svoje desatero, protože jak říkám, kdo si to má pořád pamatovat!?

Tomáš Běhal

Kniha ČESKÁ LOUTKA - výtvarný fenomén

________________________

O DESATERECH

V našem malém ohlédnutí za rokem 2020 představujeme některé aktivity pro rok 2021. Po novince FOTOKVÍZ, kterou jsme spustili v neděli 10. 1. – více zde – přinášíme další novinku, tou je právě tato rubrika s názvem DIVADELNÍ DESATERA – či zkráceně jen DESATERA. Tato rubrika se postupně pokusí odpovědět na širokou škálu otázek. Namátkou uvedeme – Jak postupovat při výběru textu? Jak nakládat s autorskými právy? Čeho se držet při realizaci loutkového divadla? – a spoustu dalších.

Desatera budou na portálu Divadelník.cz přibývat postupně (byť nepravidelně). K některým tématům se jistě budeme vracet i vícekrát, abychom vám nabídli vícero úhlů pohledu na divadelní tvorbu. Je tedy možné, že se k LOUTCE, loutkářskému řemeslu, v DESATERECH v budoucnu znovu vrátíme.
Jestli vám uniklo, můžete se vrátit např. ke Kostýmnímu desateru Mirka Krále.