Aktuality

Buďme negativní – FEMAD Poděbrady 2020

“Buďme negativní!”, (respektive v multikulturním evropském lázeňském městě Poděbrady tedy mezinárodně: “Stay negative!”) heslo, které se stalo neoficiálním, leč živoucím podtitulem divadelní přehlídky FEMAD Poděbrady 2020 konané od 10.-13. září 2020.

Divadlo Na Kovárně sídlící v prostředí krásného zámku v Poděbradech. Foto: Gradefilm, Luboš Javůrek
LETOS TROCHU JINAK

Kvůli epidemii a značnému překopání systému postupových přehlídek, vč. zrušení Divadelního pikniku Volyně (přehlídky to pro FEMAD asi nejdůležitější), došlo ke změně výběru pozvaných souborů. Tentokrát se nevybíralo z “na Hronov odmítnutých”, ale ze souborů, které za posledních 12 let FEMAD vyhrály.

Z pozitivního Salónu odmítnutých se tak stal negativní Salón vítězů čítající 6 soutěžních her a jednu hru domácího souboru DS Jiří. 

Ostatní neodmyslitelné součásti FEMADU (diskusní kluby, besedy v kruhu, divadelní i nedivadelní družení v prostorách zámku) COVID naštěstí zasáhl jen minimálně. A tak i letos mohli (negativní) účastníci diskutovat v klubech s Jiřím Hromadou, Václavem Špiritem, Rudolfem Felzmannem a v režijní školičce ADA s Jaroslavem Kodešem. Velmi aktivní součástí besed v kruhu byli pak i přítomní Kristián Kubák a Jana Soprová.

A o divadle se diskutovalo hodně. Prakticky od snídaně začínající v 8:30 až do brzkých ranních hodin… Vše samozřejmě probíhalo za přísných hygienických podmínek a v negativním (vz)duchu: roušky v prostorách hlediště, vnější desinfekce (kvalitně pěnivé mýdlo, AntiCoVID), ale i poctivá desinfekce vnitřní (Samička).

(Negativní) výsledky za rok 2020
Nejlepší inscenace:nebyla udělena
Nejlepší ženský herecký výkon:Maří Magdalena Fotrová v roli Ofélie
(Divadelní klub Jirásek Česká Lípa: Hamlet)
Nejlepší mužský herecký výkon:Tomáš Krutina v roli Dionýsa
(Souboru nemajíc nic: Bakchantky)
Cena divadelních klubů:Slovanský tyátr Olomouc: Komedie omylů,
za mladé divadlo, energii a drive
Cena za výtvarné pojetí inscenaceRádobydivadlo Klapý: Jacobowski a Stjerbinski
Cena za hudební složku inscenaceRádobydivadlo Klapý: Jacobowski a Stjerbinski
(zdroj: femad.cz)
Douška ředitele FEMAD Jakuba Charváta

JCH: Už od jara jsme trnuli hrůzou, že letos Femad vůbec nebude. Rozhodli jsme se jej uspořádat a udělat vše pro to, aby všichni odjížděli tak negativní, jak přijeli. Pokud přeci jen kdokoli byť okrajově zachytil pozitivní vjemy, emoce či vibrace, tak se upřímně a hluboce omlouvám.

NEGATIVNÍ ANKETA – Byl FEMAD 2020 dost negativní?

Na to, jestli byl letošní FEMAD Poděbrady skutečně dostatečně negativní, nebo na něm přeci jen třeba něco (ne)chybělo, odpovědělo (samozřejmě pod negativním nátlakem na sociálních sítích) pár vybraných – doufejme, že nejen během FEMADu zcela negativních – jedinců:
(Odpovědi řazené od pozitivně lhostejných až po pořádně negativní.)

Náznaky pozitivní lhostejnosti

MAGDA (Divadlo Máj Praha): Já vlastně nevím, nezabývala jsem se tím. Nic mi nechybělo.

KRÁŤA (DK Jirásek Česká Lípa): FEMAD byl tak super, že mu nemám co vytknout….a to je pěkně negativní.

HONZA (DS Klicpera Sadská): Myslím že FEMAD byl negativní tak akorát. Možná diskuse v kruhu byly místy příliš přívětivé, tam by se na negativitě dalo přidat. Jinak za mě super.

BAŇULE (DI(v)OCH Praha): FEMAD jsem si moc užila. Letos jsem byla poprvé a myslím, že pokud to situace dovolí, pojedu zas. Chyběly mi akorát klíče na pokoj pro každého nocležníka a občas byly zmatky v informacích, ale vše se vždy nakonec vyřešilo. Všichni jsme zůstali negativní tak, jak to mělo být.

LUKÁŠ (DS Vojan Dešná Mladá Haluz): Myslím, že byl vyváženě negativní, každý si dal tu práci, aby udržel nastavená pravidla a nevybočoval s přehnaným pozitivismem. Jsem rád, že letos nechyběl celý FEMAD.

KRISTÝNA (DK Jirásek Česká Lípa): 1) Já myslím, že FEMAD byl naštěstí stejně negativní, jak v letech předchozích, což je dobře. Hlavně je dobře, že vůbec proběhl, za což jsem vděčná. 2) Vzhledem k tomu, že byl zmatek v programu, časech představení, v ubytování a při besedě v kruhu se lidé dohadovali a hlasovali o hereckých výkonech jako báby na trhu, tak mi opravdu nic nechybělo.

PAVEL (ADA): Já nevím, nejvíc negativní bylo, jak byli všichni pozitivní. Chtělo to trochu vzruchu a emocí.

Relativizace negativity

LUKÁŠ (DI(v)OCH Praha): Jistě. Finální verdikt o negativitě letošního FEMADu bych raději nechal na krajské hygienické stanici. Za sebe mohu říct, že až na několik záchvěvů pozitivních, například jsem se obě noci překvapivě dobře vyspal, se pořadatelé drželi statečně v dolní polovině spektra. Důsledné dodržování osobních mikroklimat v divadelním sále společně s postupující hypoxií spolehlivě zastřelo shlédnuté inscenace mlhou otupění a konejšivého spánku. Ve spojení s pojetím závěrečného „ceremoniálu“, který mě přiměl k zamyšlení zda se ještě někdy v Poděbradech uvidíme, se pořadatelé dostali jistě k hranici negativního. Jenom pozor některé zákonitosti našeho světa jsou kruhové #NuclearGandhi.

Probublávající negativita

FILIPÍNA (DI(v)OCH Praha): Myslím, ze FEMAD byl dostatečně negativní a neuvědomuji si, že bych nějak strádala. …jo, možná by mohli mít označené koše na tříděný odpad, když už ho tam mají schovaný.

KAŠA (Soubor nemajíc nic): Myslím, ze byl dostatečně negativní! jen chyběly dostatečné zásoby Samičky, která na baru brzy došla. (Dodatek Kaši po obdržení noční fotky z nádvoří.) Tak tohle me trochu děsí! Samičku beru zpět! Bylo ji až moc!

ŠŤEPÁN (DK Jirásek Česká Lípa): Co na to napsat – za mě byl velmi negativní, vůbec jsem si ho neužil. A jestli mi něco chybělo? Asi vůbec nic.

ANIČKA (DS Lázně Toušeň): No pro mě byl negativní až moc… Takže to ztratilo lehkost a vtip a zůstala jen hořkost a nepříjemný pocit.. Pokud ovšem bylo právě toto cílem organizátorů, tak to naplnili dostatečně… Takže mě osobně chyběla alespoň jiskřička naděje.

Negativní krev

JIŘÍ (Rádobydivadlo Klapý): Nemohu uvěřit, že zrovna na mě byl uvalen takový dotaz, na FEMAD jsem přijel s jediným cílem a to aby byl ročník 2020 tak moc negativní, jak jen je možné. Hrál jsem dva dny za sebou, aby to diváky herecky omrzelo a tím negativně ovlivnilo. Vždyť přeci jako záskok u Českolipáků jsem se zasloužil o zabití Hamleta a mnoho dalších, vysklil okno a doufal, že se někdo pořeže a proleje trochu negativní krve a to všechno jen pro nega-FEMAD.

V inscenaci Jacubowski a Stjerbinski jsem se samozřejmě schválně pokoušel narušit jakékoliv pozitivně emotivní záchvěvy a to především v hudebních vsuvkách, vynechával předehry, hrál molové akordy v místech, kam nepatří, režisér uvažoval nad hereckou záměnou mé figury, no není to nádherně negativní ?! Tedy doufám, že jsem svou účastí posílil filozofii letošního FEMADU. Za sebe si troufám říct, že negativita přímo prýštila vzduchem. Dokonce jsem se doslechl, že se na FEMADU rozšířil nový virus, lidé mu říkají femavirus a postihuje především divadelní nadšence, mezi vážnější příznaky patří i chtivost zastávat místo zlého muže v diskusním kruhu.

Foto: Gradefilm, Luboš Javůrek

Je tedy jasné, že negativní zrnko organizátorů bylo zaseto úspěšně. A budeme doufat, že negativita zůstane v nás všech i do dalších dní.

Přečtěte si rozhovor s Jakubem Charvátem o jarních očekáváních ohledně zářijového FEMADU a srovnejte si dojmy.