Aktuality

Podpořte Divadlo Dagmar

Diva­dlo Dag­mar vzniklo jako ote­vřené spo­le­čen­ství pro­fe­si­o­nál­ních diva­del­ních umělců na pod­zim r. 1993. Pod hla­vič­kou Diva­dla Dag­mar pra­cuje Stu­dio Diva­dla Dag­mar (slo­žené zejména ze stu­dentů kar­lo­var­ských střed­ních škol) a Dět­ské stu­dio dra­ma­tické výchovy. A zrovna ve chvíli, kdy divadlo oslavilo třicáté výročí své existence, zůstalo bez dotace na činnost. Pro práci divadla je to velký ekonomický problém, a tak budeme vděčni, pokud se pro naše divadlo najdou podporovatelé.

Možností, jak podpořit Divadlo Dagmar, je více

Můžete přispět například formou dobrovolného vstupného do fyzické kasičky, jež je přítomna na každém představení. Představení můžete vybírat v aktuálním programu na internetové stránce divadla.

Je zde i možnost platby prostřednictvím QR kódu. Máte k dispozici několik předvolených variant i možnost poslat libovolnou částku.

Každá zakoupená vstupenka, dar i milý vzkaz nám pomůžou.

Podpořte Divadlo Dagmar a uplatněte darovanou částku v daňovém přiznání.
Nepodporuje vaše banka placení QR kódem?

Pošlete libovolnou částku „postaru“:
č. účtu: 276419283/0300
VS 66984696
Zpráva pro příjemce: Dobrovolné vstupné / dar pro Divadlo Dagmar

Pokud se rozhodnete Divadlo Dagmar podpořit, ať už v rámci „Oslav 30 let DD“ nebo i později, a máte zájem uplatnit odečet ze základu daně podle zákona, napište nám a vystavíme vám potvrzení o daru.

Více se o Divadle Dagmar dozvíte například z našeho článku k oslavám 30. výročí založení souboru.

Jakékoli dotazy a připomínky směřujte na e-mailovou adresu divadla: divadlo.dagmar@seznam.cz a na webové stránce Divadla Dagmar „Podpořte divadlo Dagmar“.

#scistymstitem

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!