Rozhovory

Hyde Park Honzy Hniličky na Jiráskově Hronově

Hyde Park je od roku 2019 vedle Londýna a České televize i součástí Hronova. Přesněji řečeno: součástí festivalu Jiráskův Hronov. Inspirace londýnským „Speaker’s Corner“ je zřejmá. (Byť se účastníci hronovského HP neschází v koutku v parku u Tritonu, ale v Malém sále Jiráskova divadla.) A podobně jako v pořadu ČT nejde tolik o svobodný monolog jedince jako spíše o řízenou diskusi mezi hosty, moderátorem a diváky.

V roce 2020 proběhl druhý ročník této (zatím stále ještě experimentující a hledající se) platformy, na jejíž půdě je prostor k diskusi mezi profesionálními a amatérskými divadelníky. Protože takových prostor není nikdy dost oslovili jsme jejího moderátora, herce, režiséra, performera a pedagoga Jana Hniličku, aby nám o něm pověděl trochu více.

Honzo, koncept Hyde Parku, který se objevil v programu už 89. ročníku JH v roce 2019 je tvé “dítě” nebo jsi byl osloven organizátory festivalu?

JH: Před loňským JH mě oslovil programový ředitel Jan Julínek s představou tematických diskusí. Koncept jsme pak vytvořili společně. 

Hyde Park – vize

Co bys chtěl, aby diskuse Hyde Parku účastníkům (hostům a divákům) přinášely?

JH: Cíle a ambice Hyde Parku se proměňují v závislosti na tématech. Některé večery volají po konfrontaci názorů a přístupů, jiné mají své těžiště v osvětě a fungují částečně jako poradny, jiné umožňují setkání a diskusi zástupců skupin, které jinak nemají možnost se vzájemně konfrontovat. Podstatné je, aby se v auditoriu nalezla část aktivních diváků, kteří se do diskuse zapojují, ptají se, oponují, prezentují své názory…

Jak si vybíráš témata a hosty?

JH: Na Hyde Park zatím nebyl takový rozpočet, abych si mohl zvát hosty mimo těch kteří na festivalu už jsou. Vybírám tedy z lektorů, organizátorů a členů amatérských souborů o nichž mám potvrzeno, že na festivalu budou.

Autor fotografie: Ivo Mičkal
Hyde park – přání

Ve Zpravodaji JH se objevilo, že bys rád HP připravoval ve spolupráci s hosty ještě před festivalem

JH: Letos se bohužel z objektivních důvodů nebylo možné s hosty připravovat před festivalem. V jeho průběhu už na to čas není. Většina hostů má na festivalu své pracovní povinnosti, diskuse se účastní bez honoráře ve svém volném čase. Byl bych rád, kdyby bylo možné s hosty Hyde park připravovat dopředu, zužovat témata, hledat výchozí body k diskusi… 

Také jsi projevil přání zapracovat Hyde Park časově lépe do programu, aby nekolidoval s ostatní nabídkou. Vyslovil jsi se, že bys i rád změnil jeho dramaturgii. Jakým směrem?

JH: Líbila by se mi větší návaznost a propojenost jednotlivých večerů. V prvních dvou ročnících k několika menším tematickým mostů došlo, ale nebyl to tak uplně řízený proces. Viděl bych to jako další možnou výzvu. Propojovat témata s tím, co nabízejí inscenace, jako cestu nevidím. Jednak by to vzhledem k termínu finalizace programu kolidovalo se snahou o včasnější přípravu, o které jsem mluvil, a za druhé by se v takové podobě Hyde park příliš přiblížil Problémovému klubu.

Hyde park vs. Problémový klub (club)

Nebojíš se právě přelévání témat právě s „poobědovým“ Problémovým klubem? PC se sice analyzuje představení, ale otevírá i jejich přesahy (historicko-literární, teatrologické atd.). Dá se vyhnout případnému dublování?

JH: Obě dvě platformy mají v tuto chvíli odlišný princip. PC vychází z inscenací v programu JH a přesahy či zobecnění, ke kterým se někdy dostane, vycházejí z analýzy viděných představení. Pokud se stane, že se některých témat dotknou obě diskuse, považuji to, vzhledem k jejich rozdílným cestám, za pozitivní. Rozdílnost obou diskusí je tedy dostatečná. 

Máš pocit, že je Hyde Park dostatečně promovaný před či během JH? (Na sociálních sítích, ve Zpravodaji atd…) Stačí (ti) to takto?

JH: V tom ještě vnímám rezervy, které ale do určité míry souvisí s výše položenou otázkou na přípravu. 

Čemu přikládáš kolísavou návstěvu Hyde Parku? Témata Produkce a PR, Přesahy divadelní činnosti, Režie měly velice slušnou návštěvnost. Trochu méně navštívená byla diskuse nad Uplynulou dekádou Jiráskova Hronova…

JH: V první řadě musím říct, že mě letošní návštěvnost HP mile překvapila. Přes menší počet účastníků festivalu i kolize s programem se letošní diskuse těšily větší návštěvnosti než loni. Aspektů ovlivňujících její kolísavost vidím více, vliv na to má skladba hlavního, doprovodného i off-programu, atraktivita témat, osobní preference, počasí, přibývající únava… 

Autor fotografie: Ivo Mičkal
Hyde park – plány

Vedle již výše zmíněných témat se v Hyde Parku probíraly změny festivalu Jiráskův Hronov během posledních desetiletí a v loňském roce např. dramaturgie v amatérském divadle, autorské právo, profesionalizace souborů, zpětná vazba, trendy a přehlídky. Máš už nějaká témata Hyde Parku, která nosíš v hlavě pro příští ročník?

JH: Na to bude možné odpovědět, až se rozhodne, zda a v jakém formátu Hyde Park příští rok proběhne. Bude-li to možné rád bych se v některé z diskusí věnoval novým médiím v amatérském divadle. A to jak z hlediska využití (scénografie), tak ve smysu tematického východiska.

Chcete-li si přečíst rozhovor s Honzou Hniličkou ve Zpravodaji nebo jiné zajímavé články týkající se historie festivalu Jiráskův Hronov a 90. ročníku, mrkněte na náš článek 90. Jiráskův Hronov 90 je mrtvý – Zpravodaj JH žije.

Diskutujete-li rádi i o jiných záležitostech než divadlo, třeba o historii 20. století a je vám mezi 11-19 lety – nebo někomu z vašeho okolí, jsou tu přesně pro vás Divadelní kroužky Divadla Paměti národa.

Divadlo Paměti národa - kroužky 2020/21
Divadlo Paměti národa – kroužky 2020/21