PřehlídkyVzdělávání

Klub režisérů SČDO na 90. JH

V rámci 90. ročníku festivalu Jiráskův Hronov již tradičně proběhne rozborový seminář – Klub režisérů SČDO. Pro koho je seminář určen? Jaká je jeho koncepce a kdo seminář vede? Více se dozvíte v našem článku.

Rozborový seminář Klubu režisérů SČDO bude probíhat od neděle 2. 8. 2020 do soboty 8. 8. 2020, vždy od 9.00 (předpoklad trvání 2–3 hod.), v učebně ve 2. p. ZUŠ v Hronově, Palackého ulice. Vedoucím lektorem bude dramaturg Divadla J. K. Tyla Plzeň – MgA. Zdeněk Janál

Komu je seminář Klub režisérů SČDO určen a jak probíhá?

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají, či chtějí zabývat, rozborem představení – režiséři, dramaturgové, porotci, herci a další. Na každém semináři bude podrobně rozebráno jedno vybrané představení. Prosto však bude i pro další představení uvedená v hlavním programu 90 JH, vždy dle zájmu frekventantů-seminaristů. Rozborový seminář je organizován jako otevřený. Mohou ho tedy navštívit všichni, i účastníci přehlídky s jen několikadenním pobytem, kteří mají zájem sdílet své názory na zhlédnutá představení.

Rozbory představení se uskutečňují podle metodiky, která již byla ověřena na minulých seminářích. I letos bude rozbor směrován k výkladu obecných pojmů divadelní terminologie:
– téma a idea předlohy, inscenace
– hlavní a vedlejší konflikty
– žánr inscenace, řešení situací
– a další

Jako seminarista získám slevu!

Pokud se rozborového semináře zúčastníte po celou dobu jeho trvání získáváte vstupenky na všechna představení za poloviční cenu. A to se vyplatí!

Kde se přihlásit?

OZNÁMENÍ O ÚČASTI a veškeré další dotazy adresujte na Jaromíra Kejzlara, garanta Klubu režisérů SČDO. Závazná uzávěrka přihlášek je 25. 6. 2020. Kontakt: jaromirkejzlar@seznam.cz