Vzdělávání

Celoroční kurzy autorského herectví a divadla

Celoroční kurzy autorského herectví a divadla nabízí pražské Talent Drama Studio vedle víkendových workshopů. Jsou určeny pro zájemce o systematičtější průpravu a práci na svém autorském projevu v rámci divadla.

Kurzy autorského herectví a divadla jsou rozděleny dle věku do tří skupin:

Dětský talent (děti do 15 let),
Spektákl (mládež do 18 let) a
D-talent (dospělí).

Po absolvování 3 let kurzu získají účastníci Certifikát. Účastníci starší 15 let mohou získat „Úplný certifikát absolventa v hereckých a tvůrčích dovednostech„.

Náplň a prostředky kurzů

Celoroční kurzy autorského herectví a divadla slibují soustavnější práci s dechem a hlasem, artikulací, řečovým sdělením a pohybovou práci s tělem. Pracuje se s vlastním tělem, myšlenkami, vlastní trémou, strachem a to především skrze disciplíny: Dialogické jednání, improvizaci a autorské psaní.

Dialogické jednání je založené na studiu psychosomatických disciplín (tělo, hlas, řeč). Jde o volnou dramatickou hru, která umožňuje otevřít člověku přístup ke své nejhlubší podstatě a talentu.

„Dialogické jednání se stává zásadní součástí pedagogiky herectví, dramatu a divadla na moderních uměleckých školách u nás i v zahraničí a je příslibem, kudy se bude ubírat moderní studium herectví a dramatu.  Rozhovor o Dialogickém jednání s otcem disciplíny, prof. Ivanem Vyskočilem.“

Cíl kurzů

Cílem kurzů není žádný konkrétní produkt. Jde o cestu nacházení a otevírání svého přirozeného talentu. Rozvoje sebe skrze sebepoznání, sebe-přijetí a sebe-vědomí.

Kdo zde učí a asistuje?

Erika Merjavá, zakladatelka TDS, více o Erice zde
Jiří Ondra, divadelní režisér, o jeho práci zde
Hana Sršňová, studentka PedF, absolventka TDS
Lada Marková, studentka GCHD, studentka TDS

Kde kurzy probíhají?

Talent drama studio sídlí a jeho celoroční kurzy i víkendové semináře probíhají v Praze 10 – Vršovice:
Divadlo Mana, Moskevská 34

Zápis, termín a ceny kurzů

Zápisy probíhají až do 1. září 2020.
Rozpis hodin konkrétních skupin najdete zde. Skupina pro dospělé se schází středy od 18 – 20h.

Roční školné pro děti a mládež je 9.975,- Kč.
Roční školné pro dospělé 13.300,- Kč.
Detailní rozpis a informace k platbám na stránce TDS.

Reference

Reference na vedení kurzů Erikou si můžete přečíst zde.

Kurz autorského herectví, divadla a tvorby
Talent drama studio z.s.