Aktuality

Divadelní plakáty získávají vlastní přehlídku

Čtete titulek tohoto článku a nemůžete věřit vlastním očím? Tak ještě jednou – Divadelní plakáty získávají vlastní přehlídku. OPRAVDU! Proč se tak děje, jaká jsou pravidla a kdo za tím stojí? Právě o tom pojednává tento příspěvek.

Soutěžní přehlídka Bienále ochotnického plakátu 2024 je doprovodnou výstavou Divadelního festivalu FEMAD Poděbrady. Za cíl si předsevzala ukázat, jak důležitá je dobrá a kvalitní propagace i v ochotnickém prostředí.

„Když ještě Poděbrady byly součástí národní dvojpřehlídky Divadelní Třebíč – FEMAD Poděbrady v letech 2003-2006, přišel jsem s myšlenkou celostátní soutěže plakátů. Ze strany NIPOSu to bylo přivítáno vstřícně a soutěž také třikrát proběhla. Jenže pak nám byl statut národní přehlídky odebrán a my jsme se plně soustředili na to, abychom z FEMADu opět vybudovali značku kvality, trochu jiný festival. A když jsme se už víceméně ukotvili, vstupujeme znovu do téže řeky. Jenže ta řeka zdaleka není stejná.

Na začátku tisíciletí možnosti grafiků, jejich technické vybavení i inspirace, byly podstatně chudší než dnes. Jsou soubory, které někdy díky nápaditému grafikovi osloví víc plakátem než vlastní produkcí. Stejně tak jsou soubory, které mají inspirativní plakát jako i inscenaci. A pak jsou soubory, kterým je to jedno…

Všechny tyto tři skupiny chceme oslovit. Rádi bychom pomohli posunout úroveň ochotnické tvorby dál a výš, protože i plakát (program) je nedílnou součástí každé inscenace. Snad se to podaří. I proto jsme se rozhodli, že půjde zpočátku o bienále, tedy o setkání každé dva roky,“ říká za organizátory Ladislav Langr.

„Divadelní plakát není jen klasickou reklamní tiskovinou, je to samostatné umělecké dílo, specifický výstup grafického designu v kombinaci s jevištním uměním,“ doplňuje Jolana Daňková, ilustrátorka, grafička a jedna z iniciátorek nově vzniklé přehlídky.

„Už když mi Lála volal s prvotním nápadem, byl jsem nadšený. Poukázat na důležitost propagace, ocenit a motivovat soubory k tomu, aby na ní a s ní pracovali, je jedním z cílů Divadelníka od jeho vzniku. Je to jeho podstata. Proto jsem neváhal ani vteřinu a Lálovi na možnost mediální záštity a udělení jedné z hlavních cen kývl,“ říká za portál Divadelník.cz Tomáš Čivrný.

Ředitel divadelního festivalu FEMAD Poděbrady, Divadelní spolek Jiří Poděbrady a webový portál DIVADELNÍK vyhlašují první ročník celostátní přehlídky BIENÁLE OCHOTNICKÉHO PLAKÁTU 2024.

1/ ČASOVÉ VYMEZENÍ PŘEHLÍDKY
Na přehlídku se přijímají práce vytvořené v letech 2021-2024. Do soutěže lze přijmout pouze plakáty, které vznikly jako propagace jednotlivých amatérských spolků, nikoliv profesionálních.

2/ ÚČASTNÍCI PŘEHLÍDKY
Přihlašuje se jednotlivec (grafik), případně divadelní soubor/spolek, který nominuje grafický design své inscenace.

3/ PŘIHLÁŠKY A POČTY PŘIHLÁŠENÝCH PRACÍ
Soubor přihlašuje své plakáty nejpozději do pondělí 13. 5. 2024 do 23:59 hodin zasláním přihlášky a elektronické práce na email: dsjiripodebrady@seznam.cz

Maximální počet přihlášených prací na soubor činí 3 plakáty. Odesláním přihlášky soubor a autor plakátu automaticky vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů. Ty budou užity výlučně pro potřeby přehlídky.

4/ OZNAČENÍ PRACÍ A FORMÁT POSTERU
Soutěžní práce před odesláním označte jménem souboru a jménem autora ve tvaru: nazevsouboru_prijmeniautora. Zasílejte elektronicky v souborech PDF. Jednotlivé plakáty na závěrečnou výstavu vybere odborná porota. Následně budou osloveny jednotlivé soubory/autoři a požádány o zaslání vytištěných plakátů ve formátu A2.

5/ POSOUZENÍ PRACÍ
Uděleny budou tři speciální ceny: FEMADu, Divadelníka a Cena veřejnosti (výsledek ankety diváků, která bude probíhat v rámci internetového hlasování). Zvláštní ceny mohou udělit i spolupracující a partnerské organizace.

Kompletní info o Bienále ochotnického plakátu 2024

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!