Přehlídky

Červený Kostelec 2021 – divadelní přehlídka v pandemii

Červený Kostelec 2021 je první přehlídka amatérského divadla, která proběhla v době druhé vlny covidové pandemie: 1. a 2. května 2021 v divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci. Byla zrealizována jako podpora souborům za účelem natáčení audiovizuálního záznamu pro možnosti výběru na letní celostátní přehlídku: Divadelní Piknik Volyně 2021.

Rádi bychom vám poodkryli důvody organizátorů a ideálně vás třeba ještě inspirovali k přihlášce na podobně vypsané přehlídky, které se mají uskutečnit v následujících květnových a červnových dnech a poté i na podzim, a že jich není málo!!! Viz odkazy na konci rozhovoru.

Jak přesně byla přehlídka Červený Kostelec 2021 uspořádána poodhaluje jedna z organizátorek, Kateřina Fikejzová Prouzová (KFP) z Centra uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové a zároveň jednatelka VSVD.

Katko, kdo jsou hlavními organizátory divadelní přehlídky Červený Kostelec 2021?

KFP: Organizátory jsou Centrum uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové, Volné sdružení východočeských divadelníkůMěstské kulturní středisko Červený Kostelec. Rada VSVD je zároveň takovým poradním orgánem Impulsu, co se divadla týká. Zajišťuje Impulsu zpětnou vazbu na všechny přehlídky, navrhuje lektorský sbor, dělá Divadelní hromadu. Je to historicky velmi propojené.

Městské kulturní středisko Červený Kostelec (a normálně DS Na tahu), zajišťují v Červeném Kostelci všechno, co je potřeba pro přehlídku v místě. – Bez vstřícnosti a ochoty Tomáše Šimka z MěKS by se nic letos konat nemohlo.

Rozhodnutí

Proč jste se přes stále “špatnou covidovou situaci” nakonec rozhodli jít do organizace přehlídky?

KFP: Věděli jsme, že dokážeme dobře nastavenými vnitřními pravidly zajistit dodržení veškerých protipandemických opatření a zajistit všem zúčastněným bezpečné prostředí.

Dále jsme to brali jako podporu souborům, které si procházejí těžkou krizí. Rok nehrály ani nezkoušely. Opatření se teď uvolňují, a právě přehlídky a povzbuzení lektorského sboru může být pro soubor motivací se probrat z letargie a vrátit se k ochotnickému životu.

Dále jsme věděli, že je ve hře fakt, že se letos budou moct hlásit soubory do celostátní přehlídky Divadelní Piknik Volyně prostřednictvím záznamů jejich inscenací. Ne každý takový záznam má. Díky natáčení v Červeném Kostelci vzniklo 6 záznamů stejné kvality. 

Příprava

Když to srovnáš s předchozími ročníky, jak moc se ta příprava lišila? Co jste si museli ošetřit, aby se přehlídka uskutečnila?

KFP: Museli jsme pečlivě nastudovat platná opatření a postupovat v souladu s nimi. Jasně si říci, co je možné a co ne. Vyžadovali jsme dodržování všech pravidel na 100%. Minimalizovali jsme počet lidí, kteří se podílejí na organizaci. Přehlídka byla bez diváků. Soubory se nepotkávaly. Kromě jeviště byli všichni v respirátorech a dodržovali dostatečné odstupy. Účastníkům jsme poskytli jen balené jídlo a pití. Všichni se museli prokázat negativními antigenními testy. Po rozborovém semináři soubor naskočil do aut a odjel.

Možná si někdo řekne, k čemu taková přehlídka je? Ale přála bych všem vidět, jak byli všichni i v těchto úzkých mantinelech šťastní. Rozhovory aktérů s odbornou porotou byly laskavé. A tentokrát to byl opravdu vzájemný dialog o divadle. 

Co se týká obecně přípravy, přehlídku jsme rozložili na části, částice a částečky a vybudovali ji znova. Bylo to náročné, ale zároveň i motivující. Roky to jelo samospádem jako dobře namazaný stroj. Trochu jsme si vyzkoušeli jiné postupy a jiný způsob práce a něco z toho vezmeme do hry i příště.

Realizace

Jak moc se pak hnuly samotné plány a přehlídka samotná, když už se realizovala?

KFP: Původně měla červenokostelecká přehlídka proběhnout ve svém tradičním termínu v druhé půlce února, poté se přesunula na březen a teď na květen. Ve všech případech se hlásily jiné soubory a jiné inscenace. Důvody změn byly různé. Rozpad inscenace jako takové, rozpad souboru, onemocnění covidem nebo dlouhodobé postcovidové komplikace. V jednom případě se přehlídka posunula až k termínu porodu jedné z hereček.

Také složení poroty se měnilo. Nikdo nedokázal nic dopředu slíbit. Z původní sestavy jedna porotkyně odmítla kvůli pracovním povinnostem, dva další lektoři dostali termín očkování shodný s datem přehlídky. Všechno se měnilo do poslední chvíle. Program jsme tiskli dva dny před přehlídkou. 

Červený Kostelec 2021
Beseda na jevišti s porotou po představení

V lektorském sboru nakonec zasedli: režisér a pedagog – Doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (předseda poroty), herec a pedagog – MgA. Lukáš Rieger, Ph.D., dramaturgyně – Mgr. Petra Richter Kohutová a dramaturg – MgA. Zdeněk Janál.
Soubory, které se přehlídky zúčastnily: HRR divadelní spolek, Divadlo Jesličky Josefa Tejkla, Divadlo NerušKruh, Ďyvadlo Neklid, DS ZdobničanZaklep.

Smysl přehlídky bez diváků

Přehlídka byla koncipována jako setkání jednotlivých souborů pouze s porotci a hlavně jako přehlídka pro pořízení audiovizuálního záznamu. Můžeš krátce čtenářům (tj. divákům, co tam bohužel být nemohli) popsat, jak záznam probíhal. A vůbec co se teď bude se záznamy dál dít?

KFP: Inscenace snímaly tři kamery. Jedna stabilní zabírala celek. Dvě kamery po stranách hlediště měly své kameramany, kteří se soustředili na detaily. Vše běželo na náhledovém monitoru a stříhalo se rovnou na místě. Zvuk se snímal zvlášť. Teď záznamy kontrolujeme a kompletujeme. Ale nebudeme je nijak dále stříhat nebo vylepšovat. Jde o interní materiál, který dáme k dispozici souborům a programové radě Divadelního Pikniku Volyně. Záznamy není možné šířit veřejně kvůli autorským právům.

Jaký máš pocit po přehlídce? Splnilo se, co jste si přáli? Má cenu dělat přehlídku bez diváků?

KFP: Jsem šťastná, že jsme mohli uspořádat přehlídku, byť za účelem natáčení audiovizuálních záznamů. Mám dobrý pocit z toho, že to bylo díky všem, kteří měli na starost organizaci, perfektně zvládnuté v souladu se všemi platnými opatřeními proti covidu-19. Ukázalo se, že to prostě jde. Osobně jsem si přála, aby to bylo pro divadelní soubory motivační a inspirující, což se stalo. Lektorský sbor adekvátně k úrovni konkrétního nastudování udělil spoustu užitečných rad, jak na inscenacích pracovat dál. 

Přehlídka bez diváků není to pravé ořechové. V hledišti červenokosteleckého divadla ale byla cca desítka velmi pozorných posluchačů (porota, kameramani atd.). I v takovém počtu dokázali být pozorným publikem, které jde s herci na jevišti. Atmosféra byla pozoruhodná až dojemná.

Červený Kostelec 2021
Divadelní přehlídka „bez diváků“

Jak motivovat soubory k účasti?

Mnoho souborů, které mají po podzimních premiérách (2020), se ale do přehlídek teď nehrne. Můžeme to nazvat “většími ambicemi”, strachem z “neobehrání” před diváky… Ale také strachem, že by si “vystřílely možnosti přihlásit se na přehlídky v normálním režimu např. příští rok. Myslíš, že je tu nějaká cesta, jak tyto soubory nalákat, aby se na přehlídky, byť teď takto okleštěné, přihlásily?

KFP: Záleží, v čem ta ambice spočívá. Jestli v tom, aby předvedly inscenaci vyhranou, tak ji nejlépe umí, chápu, že si počkají na příští rok. Na druhou stranu nevíme, co bude příští rok. Jestli přijde na podzim další covidová vlna. U amatérských souborů také hrozí, že se během roku inscenace rozpadne personálně. 

Jestli ambice v souboru spočívá v tom, dostat se na celostátní přehlídku, nevidím moc důvod čekat na další sezónu. Nikdo z nás nehrál a nezkoušel. Takže nikdo není v nejlepší kondici. Jsme na tom všichni stejně mizerně.

Bylo by milé, kdyby soubory projevily solidaritu s přehlídkami, na které tradičně jezdí, a svou účastí je podpořily. Aby se nepřerušila kontinuita, neohrozilo se financování přehlídek apod. Organizátoři se snaží pro své soubory udělat maximum. Ideální by bylo, kdyby to bylo vzájemné.

Červený Kostelec 2021 jako precedens

Jak na tuto zkušenost plánujete navázat?

KFP: Čekají nás další divadelní akce. Uvidíme, jestli je nastavíme tak jako v Červeném Kostelci. Stále doufáme alespoň v nějaké uvolnění opatření. S diváky tuto sezonu moc nepočítáme, ale bylo by příjemné, kdyby se mohly na sebe dívat alespoň soubory. Netušíme, uvidíme. 

Na závěr bych ještě chtěla říct, že fandíme všem organizátorům přehlídek, kteří to nevzdali. Doufáme, že se jim jejich přehlídky podaří obsadit inscenacemi a zrealizovat je. Stojí to za to!

Doporučení, čestná uznání a ceny

Doporučení k zařazení do programu celostátní přehlídky Divadelní Piknik Volyně získaly dvě inscenace: Kupé story (Rado Olos, režie Josef Jan Kopecký), Divadla Jesličky Josefa TejklaAudience (Václav Havel, režie Petr Vanžura), Ďyvadla Neklid. Kompletní výčet čestných uznání a cen najdete v kompletním přehledu zde na webu Impulsu Hradec Králové.

Setkání covidu navzdory – recenze představení

Zajímáte se o informace k jednotlivým představením na přehlídce? Pak si vás dovolujeme odkázat na článek Petry Richter Kohutové, porotkyně a lektorky přehlídky Červený Kostelec 2021. Článek „Setkání covidu navzdory“ najdete zde na internetovém časopise Amatérská scéna.

Stále otevřená možnost přihlášení se na krajské přehlídky 2021

Na mnohé přehlídky, které se posunutím termínů uskuteční v květnu, červnu a poté na září 2021, je možnost se stále přihlásit. Nadále organizátoři připravují a počítají s proběhnutím přehlídek jako např.: hradecký Audimafor, Orlická Maska, Miletínské divadelní jaro, pražský POPAD, mostecké Přemostění, plzeňské Na hraně, brněnský Špíl-Berg, ostravský Experis, Dačické Kejklování, maloboleslavská Popelka na dlani, českokrumlovský Pohádkový víkend, Radnický dráček, Hanácký divadelní máj atd.

Vypsané termíny krajských přehlídek najdete na stránkách NIPOS-ARTAMA a to konkrétně krajských přehlídek činoherního divadla pro postup na Divadelní Piknik Volyně zde, krajských přehlídek experimentálního divadla pro postup na Šrámkův Písek zde, krajských přehlídek loutkového divadla pro postup na Loutkářskou Chrudim zde a krajských přehlídky s divadlem pro děti pro postup na Popelku Rakovník zde.