Přehlídky

Divadelní máj versus Divadelní jaro 2020

Od 18. do 26. června proběhly hned dvě postupové divadelní přehlídky, které se tak uskutečnily i přes covidové odsunutí v termínu ne až tak vzdáleném od původního. Od 18.-21. června „přišlo“ do Boleradic Mrštíkovo divadelní jaro a od 21. do 26. června „nastal“ Hanácký divadelní máj v Němčicích. V porotách obou přehlídek zasedl jako porotce režisér Jaroslav Kodeš, který byl ochotný odpovědět na pár všetečných otázek pro jejich srovnání.

Srovnání obou přehlídek z pohledu Jaroslava Kodeše

První otázka je nasnadě. Jak je možné “uporotcovat” dva festivaly – prakticky se z části kryjící? Není toho najednou až moc na jednoho divadelního smrtelníka?

JK: Byl jsem deset dnů na Moravě, ale šlo to. Hlavně díky pořadatelům, nic se nekrylo, besedy se soubory byly organizovány v menším počtu lidí. A těch třináct soutěžních představení se to dalo zvládnout.

Mrštíkovo divadelní jaro i Hanácký divadelní máj jsou obě postupové přehlídky na Krakonošův divadelní podzim do Vysokého nad Jizerou (a Máj navíc i na Popelku Rakovník), můžeš srovnat dramaturgické tendence – průsečíky a odchylky obou festivalů?

JK: Stále převládá zábavný repertoár. A to i když se jedná o vážné téma. Jediné opravdové drama přivezli do Němčic ochotníci z Hvozdné. Odpusť, Natašo! S velkou pravděpodobností ho uvidíme ve Vysokém. V Boleradicích se hrála Maryša.

Odpusť…

Zaujalo tě nějaké (ne)tradiční režijní pojetí, koncepce her či herecké výkony? Liší se z tohoto pohledu obě přehlídky?

JK: Bezesporu mě zaujala už zmíněná inscenace Odpusť, Natašo. Je to ve všech složkách obratně udělaný jevištní přepis autobiografické prózy.  Má zajímavý příběh a silné protikomunistické téma.
V Boleradicích obnovili tradici soutěžních přehlídek, přerušenou na asi deset let. A přehlídka se orientuje pouze na dospělého diváka. V Němčicích se k repertoáru pro dospělé každoročně přidávají i pohádky. Letos byly tři. 

Dohadování porotců

V Boleradicích jsi zasedl v rámci lektorského sboru se svými blízkými spoludivadelníky Petrou Richter-Kohutovou a Ladislavem Valešem. V Němčicích na Hané je dle propozic též porota tříčlenná avšak v jiném složení. Jak se vám spolupracovalo? Je výhoda znát své spoluporotce? Nebo naopak nevýhoda? Např. drsnější dohadování se…?

JK: Drsné je moc silné slovo. V naprosté většině případů se vždy domluvíme. Že by docházelo k zásadním rozporům ve vnímání představení, tak to opravdu výjimečně. V Němčicích jsem spolupracoval se dvěma mladými muži. Pavlem Zajíčkem a Jurou Háderem. Byli báječní a velmi citlivě vnímali představení.

Vzájemná znalost či neznalost se v porotě není podstatná, důležité je nakolik si porozumíte osobnostně. A pak tu hodně hraje subjektivní vnímání a zkušenosti každého porotce. Umění se nedá měřit ani vážit, a 99% amatérských inscenací vykazuje takové či onaké problémy, které mohou být pro někoho už zásadní a pro jiného  stále ještě v toleranci. 

Diváci

Tvým primárním úkolem porotce je věnovat plnou pozornost jevišti. Má další otázka však míří do hlediště. Jak to bylo s diváky jednotlivých festivalů (her)? Přišli v hojném počtu po coronavirových prázdninách? Nebo se zdráhali? Slyšeli jste od nich nějakou odezvu na shlédnutá představení?

JK: Na obou místech do divadla chodili diváci, a to docela slušně. Nebylo to jako jiné roky, ale ani prázdné sály se nekonaly. Když bylo představení zdařilé, i potlesky byly pěkné. V Němčicích získala cenu diváka jedna z komedií, která i od poroty dostala doporučení na KDP.

Existuje patrný rozdíl v organizaci obou přehlídek? V jejich atmosféře?

JK: Pokud ano, tak jsem ho nezpozoroval. V obou místech dělají pro zdar a atmosféru přehlídky opravdu hodně. V Boleradicích přehlídku pořádá místní ochotnický soubor, který se stará o divadlo. V Němčicích je hlavním pořadatelem místní kulturní zařízení a radnice.

Na obou přehlídkách se mi líbilo stejně. Zadařilo se. Jak program, tak i organizace. A co se nepovedlo, tak to je otázka na pořadatele, ne na mě.

Mrštíkovo divadelní jaro v Boleradicích – výsledky

Nominace do programu KDP 2020 získal soubor AMADIS Popůvky – Marie Jones: Plný kapsy šutrů
Seznam dalších cen a čestných ocenění najdete ZDE.

Hanácký divadelní máj v Němčicích – výsledky

Nominace do programu KDP 2020 získal Kroužek divadelních ochotníků ve HvozdnéSergej Dakov, Alena Herman:  Odpusť, Natašo!
Seznam dalších cen a ocenění se snad brzy objeví na stránkách přehlídky. Níže jen stručně:

Doporučení do programu KDP 2020 bylo uděleno:
DS bratří Mrštíků Boleradice – Kulhavý Mezek aneb Výbuch na jičínském zámku
DS Osvětové besedy Velká Bystřice – Dave Freeman: Dovolená s rizikem. 

Na Popelku Rakovník nebyla nominována žádná inscenace.

Jak dopadlo červnové PřeMostění 2020 1. část? Přečtete si náš rozhovor s Pavlem Skálou.