Co hrát?

Zprávy Dilia JARO 2020 – synopse divadelních her

Zprávy Dilia jsou od roku 2003 pravidelně, čtvrtletně vydávané periodikum Divadelní, literární, audiovizuální agentury (Dilia).

Hlavní gró Zpráv tvoří synopse nově nabízených divadelních her českých i zahraničních autorů. Nejnovější číslo Zpráv DILIA z jara 2020 obsahuje celkem 45 synopsí.

Zprávy DILIA jaro 2020 (ke stažení v pdf formátu)

Aktuální synopse her

V sekci původních česky psaných her najdete synopse her autorů Antonína Přidala, Heleny Eliášové, Jiřího Havelky, Davida Košťáka, Benjamina Kurase, Kateřiny Tomanové. Jedná se o komedie, historické, dobrodružné, mysteriózní hry, pohádky.

V sekci přeložených her, hry z francouzštiny Francois Archambaulta, Pierre Barilleta a Jean-Pierre Grédyho, Coline Serreau a Samuela Tasinaje, Sébastiena Castro. Ze švédštiny Ingmara Bergmana. Ze španělštiny Lope de Vegy. Z italštiny Federica Felliniho, Giulia Searnicci a Renza Tarabusi. Z angličtiny Duncana Macmillana, Margarety Perry. Z němčiny Felixe Mitterera, Ferdinanda von Schirach. Z ruštiny Dmitrije Sergejevič Merežkovského. Mezi žánry her se vyskytují především komedie, dramatizace známých filmů a historická dramata.

V sekci nepřeložených her představuje DILIA synopse her, černých komedií, irského autora Eugena O’Harea. Jedna z jeho her, Inheritance, loni získala cenu Lawrence Oliviera.

Jednotlivé synopse jsou pro lepší rozlišení označeny speciálními znaky, které tak vypichují kritéria: dostupnosti hry (papírová či elektronická forma), žánru, vhodnosti (amatérské divadlo, dětské publikum), úspěšnost (ocenění), komerčnost obsazení.

Dilia ve Zprávách uvádí i informace o cenách (procentech) za užití děl a možnosti využití záloh na provozování her zahraničních autorů.

Překladatelská dílna a granty pro autory

Vedle synopsí se ve Zprávách dočtete také o stipendiích pro překladatele, které každoročně vypisuje Dilia spolu s Fabulamundi – Playwriting Europe. Tento rok (červen – srpen) se koná v jejich režii překladatelská dílna z polštiny. (Loni byla dílna pro překladatele z italštiny.)

Dále pak jsou zde uvedeny informace o udělených divadelních grantech mladým autorům pro rok 2020. A výzva k nominování původních divadelních her na Cenu Evalda Schorma za rok 2019.

Rozhovory s autory

Zprávy jsou kompletním výtahem dění nejen v divadelním oddělení (včetně v ČR aktuálně uváděných premiér her agenturou Dilia nabízených), ale i ostatních oddělení: hudebního, literárního a mediálního.

Součástí Zpráv jsou tedy i rozhovory s autory. V tomto čísle je rozhovor s italským dramatikem, Pierem Lorenzem Pisano, který se zúčastnil loňského workshopu pro překladatele jako „předloha“ pro překlad. A dále pak rozhovor s mladou českou spisovatelku Alžbětu Bílkovou, která se nedávno stala součástí Literárního oddělení Dilia.  

Chcete-li se podívat, kam všude sáhnout pro další synopse, přečtěte si článek Divadelní scénář „wanted“.

Víte, že i agentura Aura-Pont má svůj čtvrtletník?
Víte, že i agentura Aura-Pont má svůj čtvrtletník? Klikněte zde.