Rozhovory

Libický divadelní podzim očima Heleny Vondruškové

V letošním roce proběhne již 19. ročník nesoutěžní přehlídky Libický divadelní podzim. Za hojné podpory obce Libice nad Cidlinou ji realizuje Divadelní spolek VOJAN, především pak Helena Vondrušková. A právě s Helenou jsem si povídal o historii přehlídky a o procesu její realizace.

Kdo stál u zrodu této nesoutěžní přehlídky a co k němu vedlo?

HV: Je to už dávno, ale myslím, že s nápadem přišel Milan Čejka, Jaroslav Vondruška a já. V roce 2000 skončil v Libici nad Cidlinou FEMAD, rok se nic nedělo – odpočívali jsme. V roce 2002 už nám chybělo nejen organizování přehlídky, ale i kontakt s ostatními soubory. Impulsem byli také diváci, kteří nás zastavovali a ptali se, kdy bude zase divadlo. A v neposlední řadě nám bylo líto nevyužít plně vybavený kulturní dům. Nejprve byla přehlídka jen v jednom víkendu v září s názvem Divadelní babí léto, později jsme rozšířili program a přehlídku přejmenovali na Libický divadelní podzim, protože probíhá od září do prosince. Náš spolek se věnoval organizování přehlídek téměř od jeho zrodu. Byly zde soutěžní okresní a krajské postupové přehlídky, celostátní FEMAD a nyní celostátní nesoutěžní přehlídka LDP (v několika ročnících s mezinárodní účastí).

Zaujal vás festival FEMAD? O jeho letošní podobě jsme hovořili s Jakubem Charvátem, ředitelem přehlídky. ROZHOVOR ZDE

Libický divadelní podzim versus FEMAD

Femad se v Libici nad Cidlinou konal v letech 1987 až 2000. Můžeš srovnat organizace těchto dvou přehlídek odlišných formátem? Mají něco společného?

HV: Organizace FEMADu byla určitě náročnější. Probíhal druhý a třetí víkend v září od pátku do neděle. Na tento festival se sjížděli seminaristé z celé republiky, pro které bylo potřeba zajistit ubytování a stravování. Ubytování v Libici nad Cidlinou není. To bylo řešeno využitím ubytovacích kapacit v Poděbradech. Pro nás to znamenalo objednat autobus a svážet seminaristy z Poděbrad do Libice n. C. a zpět.

Dalším oříškem bylo zajištění prostorů pro semináře, které vedli nejlepší odborníci u nás. Když byl v posledních letech FEMAD věnován tvorbě pro děti, byly zde i dětské semináře. Reflexe dětí byly mnohdy velmi zajímavé a někdy i překvapivé. V neposlední řadě je potřeba zmínit i nutnost dvou hracích prostorů. Hrálo se tedy v kulturním domě a v sokolovně. Někdy také v plenéru na hradisku. Hrací prostor v sokolovně nám pomáhali budovat přátelé z Rakovníka a Pavel Hurych s vlastní technikou. Za dva víkendy v září se zde odehrálo v průměru 18 představení. Měli jsme možnost shlédnout nejlepší, nejzajímavější a nejinspirativnější inscenace ochotnických i profesionálních divadel.

Pro uskutečnění LDP stačí jeden prostor v kulturním domě, semináře nepořádáme, ale to neznamená, že nehovoříme o inscenaci, která právě proběhla. Po představení se sejdeme s hrajícím spolkem v naší divadelní klubovně a povídáme si neoficiálně o tom, co nás zaujalo či nezaujalo.

Nezklamaný divák = věrný divák

Je Libický divadelní podzim pro obyvatele Libice svátkem?

HV: Pro mnoho libických občanů, kteří mají rádi divadlo, je to pomyslný svátek. Proto se snažíme prezentovat kvalitní inscenace, převážně komedie. Nesmíme diváka zklamat, pak přijde znovu. Spočítala jsem průměr za posledních 5 let. Je to 1900 diváků, což není málo na tak malou obec. Pravdou je, že zhruba dvě třetiny jsou přespolní diváci.

Libický divadelní podzim versus COVID

Jak se ti program letošního ročníku dával dohromady v souvislosti s COVID-em?

HV: S organizací přehlídky vždy začínám už v roce předchozím. Už na začátku tohoto roku, tedy před COVID-em, jsem měla sjednaná představení na podzimní přehlídku. Do dnešního dne se žádný z hrajících souborů neozval, že by chtěl představení zrušit. Všichni věříme, že Libický divadelní podzim bude.

Přehlídka začíná již v sobotu 5. září, a to rovnou premiérou inscenace Vernisáž v podání domácích (DS VOJAN Libice nad Cidlinou). Loni začínala večerním představením Nevěsty k pohledání, tedy opět představením domácího souboru. Začali jste budovat tradici otevírání přehlídky vlastní hrou?

HV: Tradice to určitě nebude. Je to náhoda. Premiéra Havlovy Vernisáže byla naplánována na 4. dubna, ale díky celostátním nařízením nemohla být uskutečněna. Hledali jsme nejbližší termín. Shodli jsme se na září, kdy už většinou začíná přehlídka. Stejně tak, díky COVID-u, je v září (19. 9.) zařazena do přehlídky komedie Počestné paní aneb Mistr ostrého meče v podání boleradického spolku bratří Mrštíků. Původní dohodnutý termín byl 21. 3. 2020.

Vernisáž Václava Havla v premiéře

Nebojíte se na přehlídku vypustit hru, kterou jste vlastně ještě neotestovali u diváků (již zmíněná Vernisáž), byť je režírována profesionálním režisérem, Jaromírem Hruškou?

HV: Odpovím jedním slovem: nebojíme. V inscenaci hrají zkušení herci libického Vojanu a Jaromíru Hruškovi věříme.

Jak vlastně ke spolupráci s Jaromírem Hruškou a DS VOJANU Libice došlo? Spolupracuje Vojan s profesionály často? (Příp. s kým jste spolupracovali…?)

HV: Chtěli jsme si vyzkoušet jiný žánr, proto jsme oslovili Jaromíra Hrušku, zda by se ujal režie Havlovy Vernisáže. Náš spolek se totiž věnuje hlavně komediálnímu žánru. Další inscenací, plně vedenou profesionálním režisérem Milanem Schejbalem, byla komedie Půldruhé hodiny zpoždění. Krátce po vzniku Vojanu nám několik let pomáhal metodickým dohledem Jan P. Schmidt – režisér kolínského divadla. A při vzniku poslední inscenace Slaměný klobouk s námi spolupracoval choreograf Martin Pacek a scénografka Kateřina Baranowská.

Chorvatský Daruvar v Libici nad Cidlinou

Vraťme se zpět k LDP. Letošní Libický divadelní podzim se ve svém programu pyšní mezinárodní účasti. Jak a kdy spolupráce s Českou besedou z chorvatského Daruvaru vůbec vznikla?

HV: Jsme moc rádi, že naši daruvarští přátelé přijali pozvání a přijedou v říjnu opět do Libice n. C. Spolupráce s českou menšinou v Chorvatsku začala už v roce 1996 a trvá dodnes. Díky spolupráci s Vladimírem Dědkem, který fungoval v české menšině jako divadelní lektor, jsme poprvé vyjeli za hranice a uvedli zde komedii Blázinec v prvním poschodí. Nastala doba výměnných představení. Pro nás jsou nezapomenutelní Naši furianti v podání České besedy Daruvar. Povídání o spolupráci a přátelství s daruvarskými ochotníky by vydalo na samostatný dlouhý rozhovor.

Na jakou inscenaci jsi nejvíce pyšná, že se ti kdy povedla na Libický divadelní podzim dostat?

HV: Jednoznačně je to Maryša v provedení příbramského divadla A. Dvořáka. V minulém roce měl náš spolek výročí – 50 let od založení. Byla jsem moc ráda, že se mi podařilo zajistit k tak významnému výročí tak úžasnou inscenaci.

Finance, propagace, spolupráce

Jakým způsobem přehlídku financujete a jak ji propagujete?

HV: Přehlídka vzniká za finanční podpory Obecního úřadu Libice n. C., Krajského úřadu Středočeského kraje a divadelního spolku Vojan. Kdo organizuje divadelní představení mi dá jistě za pravdu, že propagace a získání diváka je to nejtěžší. Nejúčinnější je osobní pozvání. Dále rozvážíme do širokého okolí plakáty, roznášíme do poštovních schránek letáčky s programem LDP, posíláme pozvánky e-mailem. Osvědčilo se i hlášení v místních rozhlasech obcí v širokém okolí či posílání pozvánek a plakátů do základních a mateřských škol. Zveřejňujeme pozvání v Amatérské scéně, Divadelní hromadě a regionálním tisku. Několikrát jsme využili možnost propagace v rozhlase. Program lze najít na našem Facebooku, na webových stránkách nejen spolku, ale i stránkách obce Libice n. C. a na stránkách některých obcí v okolí.

Kdo všechno se na chodu přehlídky podílí?

HV: DS Vojan má 55 členů, z nichž se cca 43 podílí na chodu přehlídky. Je vždy na celou přehlídku vypracován plán služeb, kde se kolegové střídají v sekcích: technické, občerstvovací, pořadatelské, úklidové a dalších. Zapojujeme i naše mladé divadelníky z Vojanu-junior. Využíváme i nabídky pomoci z řady příznivců Vojanu.

Sbíráte po představeních zpětnou vazbu od diváků? Existuje na přehlídce cosi jako divácká cena, kterou mívají nesoutěžní přehlídky např. v Klášterci nad Ohří nebo v Radnici atp.?

HV: Divácké a ani jiné ceny se u nás nedávají. Zpětná vazba od diváků je okamžitá při odchodu ze sálu. Někteří diváci děkují organizátorům osobně ihned po skončení, někteří radši napíší své dojmy do e-mailu.

Kompletní program přehlídky:

Kompletní program 19. ročníku přehlídky Libický divadelní podzim
Kompletní program 19. ročníku přehlídky Libický divadelní podzim