AktualityRozhovory

Vřesinské divadlo úsměvů – poprvé třetí týden v říjnu 2021

DiVOch – Divadlo Vřesinských ochotníků – se nebojí pandemie a v druhém covidovém roce pořádá 1. ročník “divadelního“ týdne s názvem Vresinense Spectaculum Risuum aneb Vřesinské divadlo úsměvů. Divadelní týden proběhne od soboty 16. do soboty 23. října 2021 v Domě zahrádkářů ve Vřesině. A o této nově vznikající nesoutěžní přehlídce jsem si povídala se Zdeňkou Bajgarovou.

Zdeňka Bajgarová pochází z Klimkovic a třicet let žije ve Vřesině. Občanským povoláním je odborná sekretářka. Ve vřesinském souboru DiVOch působí od roku 2018 jako předsedkyně souboru a herečka. Oslovení „herečka“ ale nerada používá, protože má pocit, že k této profesi ji ještě čeká kus cesty a práce. Je hlavní organizátorkou letošního prvního ročníku přehlídky Vřesinské divadlo úsměvů.

Zdeňko, kde je vlastně Vřesina?

ZB: Vřesina je slezská obec v okrese Ostrava-město ve Vítkovské vrchovině v Moravskoslezském kraji. První známá písemná zmínka o obci je z roku 1377 a nyní zde žije necelých 2900 obyvatel.

Co byl váš popud k založení vlastní přehlídky?

ZB: Inspiroval mě kulturní dům v Hlučíně, který pořádá od září do listopadu akci s názvem Divadelní podzim. Také sousední městská obec Krásné Pole, která pořádá týdenní přehlídku Tyátr Krásnický.

Hlavním důvodem pořádání přehlídky je ovšem náročná stavba našeho pódia. V obci máme totiž pouze jeden prostor, kde můžeme vystupovat. Bohužel zde není ani vyvýšená plocha. Proto jsme přišli s nápadem zakoupit mobilní pódium a rada obce náš nápad podpořila a zakoupila ho. Jeho stavba je ale náročná: trvá dvě až tři hodiny. Další dvě hodiny pak trvá demontáž a přesun do skladovacích prostor. Tak abychom nemuseli pódium stavět opakovaně, rozhodli jsme se v několika po sobě jdoucích dnech uspořádat přehlídku.  Divadelní nadšence Vřesiny naše představení baví a osmdesát sedadel nemáme problém zaplnit. Přišla mi velká škoda nevyužít postavené scény.

Nultý ročník proběhl v roce 2020

Již loni jsme se domluvili s kamarádem Jakubem Horákem, jediným členem tvůrčí skupiny Hrdobců, který pořádá kabarety v klubech v Ostravě, aby kabaret uspořádal i ve Vřesině. Zve na něj různé hosty a stejně jako v ostravských klubech se skutečně kapacita naplnila i u nás v obci. V programu jsem myslela také na děti. Dětské představení bavilo nejen je. V loňském roce, při nultém ročníku, jsem si ověřila zájem občanů zhlédnout tři vystoupení ve třech po sobě jdoucích dnech. Doufám, že také letos si přehlídka své diváky najde.

Dramaturgie a organizace

Jaký máte klíč na divadelní program? (Jak si vybíráte, kdo u vás vystoupí?)

ZB: Vybrala jsem šest různorodých představení pro dospělé diváky a jedno pro děti. Soubory jsem vybírala na základě intuice, co se mi líbilo a bylo doporučeno. A protože jsem chtěla pestrost, budeme mít i hudební vystoupení. Nemám žádné zkušenosti s pořádáním přehlídky a tak jsem využila kontaktů na pořadatele, které znám z různých přehlídek a taky z SČDO MSO (Svazu českých divadelních ochotníků – Moravskoslezská oblast), kde jsem tajemnicí. 

S naším souborem odreprízujeme hru Vražda sexem, jejíž premiéra proběhla v červnu 2020.  Samozřejmě jsme otevření všem nabídkám a nápadům.

Vřesinské divadlo úsměvů - program 2021
Vřesinské divadlo úsměvů – program

Jak moc náročná byla organizace? (Prosím, přibliž organizační tým.)

ZB: Náročné pro mě bylo vytvoření brožury, pro kterou jsem sbírala informace od vystupujících souborů. Je to vlastně kompletní program, informace o souborech a jejich představeních, doplňují je fotografie a slouží také jako reklama.

Už teď ji naši občané najdou na poště, obchodě, kosmetickém salóně a schránkách. Paní knihovnice Kateřina Hurníková je náš velký příznivec a prodává v knihovně vstupenky i permanentky. Protože jsem neměla všechny podklady pro tvorbu brožury najednou a kompletní, skládaly jsme s grafičkou jednotlivé stránky jako puzzle. S grafikou mi pomáhala dcera Aneta.

Název přehlídky vymyslel Ladislav Hubička. Korekturu textu jsem svěřila naší člence paní učitelce Dagmar Stavačové. Lenka Vaněčková přidala informace na webové stránky obce a do Vřesinských novin. Martin Špička vložil události na facebook a také text formátoval. Většina členů souboru se zapojí v době pořádání akce. Pokladna, občerstvení, technická příprava, hostesky souborů i nutná administrativa zaměstná nás všechny. Samozřejmě nás nemine nošení a montáž šestnácti desek, které mají čtyři nohy a nepočítaně stahovacích matic.

Finance a plány do budoucna přehlídky Vřesinské divadlo úsměvů

Jak přehlídku financujete?

ZB: Přehlídku podpořila obec Vřesina, bez její podpory by přehlídka byla pro náš soubor finančně náročná a určitě by ovlivnila výběr her. Technické vybavení poskytl náš soubor. Ale i tady musím zdůraznit, že bez podpory obce Vřesina bychom neměli ani reflektory, ani další technické vybavení.

Jsem moc ráda, že rada obce podporuje kulturu a setkávání občanů. Do budoucna plánují zastupitelé naší obce, že by postavili v obci nový, důstojný kulturní dům. Již podnikli první kroky a my doufáme, že se vše brzy zrealizuje.

Plány s přehlídkou do příštích let (nebo alespoň na příští rok)? 

ZB: Co se stane jednou, se už nemusí opakovat. Ale to, co se uskuteční dvakrát, se snad uskuteční i potřetí.
Věřím, že se týden plný umění, nadšení, radosti, úsměvu a setkávání – Vresinense Spectaculum Risuum aneb Vřesinské divadlo úsměvů, stane v obci Vřesina tradicí.