AktualityVzdělávání

Kurz herecké improvizace

Kurz herecké improvizace nabízí osvojení základů improvizace – dýchání, správného posazení hlasu, artikulace, verbální pohotovosti, hereckého jednání. Skrze toto umění slibuje zvládnout, případně přímo odstranit, dokonce i trému.

Termín

Sobota a neděle 27.-28. června 2020

Zaměření kurzu

Kreativita, pohotovost a schopnost zareagovat v daném okamžiku jsou hlavní náplní kurzu. K úspěšné herecké improvizaci je třeba umět tato tři umění „pohotově, kreativně a přirozeně“ sloučit a být tak schopen reagovat na nepřipravené herní příležitosti. Herec musí být zcela otevřen a „odblokován“, aby se nenechal udusit fyzickou a psychickou nejistotou a dokázal z ní naopak naplno využít co nejvíce. Úspěšné zvládnutí této disciplíny je tou nejrychlejší cestou k tomu, jak plynule a snadno navázat komunikaci mezi sebou a partnerem, i sebou a svými diváky.

Hlavními prostředky kurzu (který je zároveň i kurzem rozvoje osobnosti) jsou váš hlas a pohyb.

Pro koho je Kurz herecké improvizace určen?

Pro ty, kteří si chtějí osvojit schopnost rychlé reakce a připravenosti. Ale i pro všechny, kteří přemýšlí o přípravách na talentové zkoušky uměleckých škol (konzervatoře, DAMU, JAMU… atd.) a chtějí si vyzkoušet, je-li to jejich cesta.

Lektorka

MgA. Anděla Blažková, DiS. je absolventkou VOŠ Herecké a Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. Je na volné noze a působí v několika divadlech najednou: ND, Divadlo Palace, Meetfactory či v Divadlu J.K.Tyla Plzeň. Pořádá nárazové kurzy herecké improvizace.
A současně působí jako zpěvačka v pražské kapele Neduhy.

Místo konání

Studio Citadela z.s., Klimentská 1210, Praze 1 – Nové Město

Informace k termínům, ceně, přihlášce

Termín kurzu: víkend 27.-28. června 2020, (so i ne 10-16h)
Cena kurzu: 1500,- Kč.
Rezervujte si své místo na e-mailu: kurz.herectvi@email.cz

Kurz autorského herectví, divadla a tvorby
Zajímal by vás Kurz autorského herectví, divadla a tvorby?