AktualityVzdělávání

Kurz autorského herectví, divadla a tvorby

Jednodenní Kurz autorského herectví, divadla a tvorby, který proběhne v sobotu 27. června 2020 v prostorách pražského vršovického divadla MANA, nabízí volná místa.

O co se jedná?

Intenzivní jednodenní (6 hodinový) workshop slibuje otevřít v sobě vlastní dveře ke kreativitě, a zpřístupnit si tak cestu svých tvůrčích možností, dotknout se konečně naplno svého potenciálu. Chcete-li začít radost, kterou přináší člověku vlastní autentický projev a tvorba, kurz vám ji pomůže zprostředkovat. Klíčem je vznik vlastního prožitku skrze nepřenositelnou zkušenost, k níž dostanete prostor, čas a veškerou možnou pozornost sebe sama a ostatních přítomných účastníků.

Přístup k autorskému herectví

Kurz autorského herectví vychází především z pedagogického přístupu k dramatu a divadelní práce profesora Ivana Vyskočila. Kurz je tedy postaven na dialogickém jednání a využívá psychosomatické disciplíny na bázi kooperace hlasu, těla a řeči. Workshopy se doplňují a každý z nich bude postupně o něco více zaměřen na určitou sféru tvorby, dle specializace různých lektorů.

Kdo jsou lektoři?

Erika Merjavá je garantkou celého kurzu. Již několik let se zabývá Dialogickým jednáním, autorskou tvorbou a herectvím.

Eva Čechová je pedagožkou Katedry autorské tvorby a pedagogy DAMU. Její doménou, vedle Vyskočilovy disciplíny Dialogického jednání, autorské tvorby a herectví, jsou i divadelní improvizace. Kromě učení na KaTAP a herecké práce vede i divadelní soubor Rodinné divadlo Na Radosti v Horních Počernicích.

Monika Rebcová, absolventka taneční katedry HAMU. Taneční pedagožka a choreografka.

 Jan Skovajsa, pedagog KaTAP a akreditovaný pedagog Feldenkraisovy metody. Metody, která vám dokáže napravit fyzické nedokonalosti těla skrze vědomou pozornost k vlastnímu pohybu.

Komu je kurz určen?

Prakticky všem, kteří se potýkají s trémou v jakékoliv své životní roli a fázi, zajímá je osobní rozvoj či hledají nový přístup k hraní a tvorbě. Tedy:
Hercům, nehercům, studentům, pedagogům, tanečníkům, manažerům atp.

V kurzu jde o individuální přístup, kapacita je tedy omezena na maximálně 15 účastníků.

Po absolvování celkem čtyř kurzů, workshopů z této série, které budou následovat na podzim, získáte jako jejich účastník Certifikát.  (Ten se může hodit zvláště divadelním pedagogům (herectví a dramatické výchovy), ale jistě i hercům a dalším divadelním tvůrcům.) 

Přihláška a cena kurzu

Další konkrétnější informace o kurzu, jeho cenu a přihlášku získáte zde nebo na facebooku Talent drama studia.

Škola základů činoherní režie ADA
Zajímá vás kurz činoherní režie? Podívejte se na aktuální nabídku otevřených míst.