Rozhovory

S Pavlem Skálou o projektu Živá kultura doma

Pavel Skála, Honza Mrázek a mnozí další se rozhodli nepropadat skepsi a během nouzového stavu Nr. 2 změnit přístup ke vzdělávání a potkávání se v kultuře. Projekt nazvaný „Živá kultura doma“ navazuje na facebookovou stránku „Hrajeme divadlo doma”, jež vznikla už během první jarní vlny a sdružovala lidi se zájmem o společný živý divadelní zážitek. 

Nový projekt podpořený i novou webovou stránkou (www.zivakulturadoma.cz) má být však jiný, komplexnější. A právě o tom se dozvíte v našem rozhovoru s Pavlem Skálou, mimo jiné/ či naopak především, pedagogem dramatické výchovy na ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě.

V rámci on-line konference pořádané NIPOS v sobotu 14. listopadu jste byli uvedeni jako inspirační zdroj pro dramatickou výchovu on-line. Byla právě nutnost online dramatické výchovy váš hlavní impuls k vytvoření webu “Živá kultura doma”? Nebo vás vyhecovaly i jiné motivy? 

PS: Největší impuls pro stvoření této platformy je aktivizace nejenom ostatních, ale i mé osoby. Nemám rád, když se cítím nevyužit. Začátek školního roku byl nejistý, nevěděli jsme, jak dlouho vydržíme učit, než zase skončíme zavřeni doma. Po milé odezvě na jarní projekt Hrajeme divadlo doma, jsem si řekl, že to je cesta, kterou můžeme jít, jen je třeba se posunout dál. Chtěl jsem k tomu přistupovat komplexněji, přeci jen Hrajeme divadlo doma vzniklo prakticky na koleni. Rozhodli jsme se zakomponovat i něco jiného než jenom hledání cest k dramatické výchově z domova. Na tom jsme se s Honzou shodli, oslovili jsme i další pedagogy a odstartovali jsme nový web. Ve finále můžeme inspirovat i ostatní.

Živá kultura doma jako propojení více oborů na jedné stránce

Nemáš dojem, že už je “online prostor” “živou kulturou” přeplněn? Máte přehled o “konkurenčních” projektech? 

PS: Přeplněn kulturou určitě ne, vždyť každý má trochu jiný vkus a potřebuje si najít to svoje. Myslím, že my nabízíme především sdílení zkušeností a propojení více oborů na jedné stránce. Kvůli lepší orientaci umisťujeme obsah na web ŽIVÁ KULTURA DOMA a sdílíme skrze facebook. Web tomu dává přehlednost a větší trvanlivost než sociální sítě. U nás vznikají projekty, které nezaniknou koncem karantény, věřím, že budou nadále pokračovat, například Podcasty s Honzou, Svobodná poezie s Vítkem, snad i drama lekce.

Mohl bys představit jednotlivé kanály, které web nabízí? Kdo bude patřit do okruhu přispěvatelů na web? 

PS: Náš záběr je poměrně široký, na webu najdete sport, hudbu, divadelní tvorbu, metodická videa, podcasty, dokonce i lifestylový blog. Než vypisovat jednotlivé kanály, doporučuji náš web navštívit a udělat si vlastní obrázek. Stojí to určitě za to! 

Kanály: Dramaťácké okénko s Oksanou a Pavlem, Podcast: Monodialogy s Honzou M., Podporujeme kulturu s Pavlem, Zahrajte si s Jeníkem, Hlasovka s Bárou, Pilátes s Káčou, Svobodná poezie s Vítkem, Hrajeme Divadlo doma pro všechny, Jak přežít doma s dětmi blogguje Tereza, Kniha mého srdce…

Jsou ti, co mají “své kanály” kompletními členy týmu tohoto projektu? Nebo se někde skrývají i jiní lidé, kteří nejsou vidět a pomáhají vám s online prostorem? Zapojujete třeba i své studenty? 

PS: Začalo nás osm statečných, ale ústřední myšlenka tohoto projektu je, že podělit se o svoje zkušenosti může téměř kdokoliv. V nové rubrice Knížka mého srdce, může každý představit knihu, která stojí za přečtení. Příspěvky přidávají nejen pedagogové, zapojili se i studenti a jejich rodiče. 

Počítáte s tím, že tento web bude fungovat v nějaké verzi i po nastolení “normálního” stavu? 

PS: Rozhodně ano, chceme vytrvat, zatím nikdo nemůže vědět, jak bude vypadat normální stav budoucnosti. Podporovat kulturu doma je zásadní v jakémkoli stavu společnosti. Kultura je totiž důležitá pořád a na našem webu je navíc přístupná úplně všem. A o to nám právě jde! 

Živá kultura doma na HIT HITu

Rozjeli jste kampaň na podporu přes Hit Hit. Co potřebujete k tomu, abyste mohli fungovat? 

PS: Byl bych rád, kdyby všichni, kdo tento projekt založili, z toho něco málo měli, trávíme nad tvorbou obsahu webu hodiny a hodiny času. Chceme, abychom dokázala zaplatit materiál, správu webu a další náklady.

Máte zájem i o jinou než peněžní pomoc? 

PS: Máme zájem o kohokoliv, kdo bude mít chuť se podělit o své zkušenosti. Budeme rádi, když se společně začneme inspirovat. Všichni se stále učíme, obzvlášť v této době, kdy si nikdo není jistý, zda bude další období distančního vzdělávání, bychom neměli polevit. 

Stal jsi se členem výboru Ústeckého kraje pro kulturu a památkovou péči. Chceš v rámci této své nové funkce nějak právě webový projekt, Živá kultura doma, zúročit? 

PS: Především budu chtít zúročit své zkušenosti z kultury, organizování festivalů a povědomí o společenském kulturním dění v Ústeckém kraji. Řekněme si to na rovinu, Ústecký kraj na tom po této stránce není úplně dobře, kultura tu není tradičně příliš podporována, a to nemyslím pouze živou kulturu, ale i absenci tradic. Kořeny tu jsou mnohdy dost přetrhané. Je důležité podporovat tradice, které tu ještě zůstaly, a dát základy novým, vychovat si další generaci, která bude kulturou žít víc aktivně než generace minulé. Kultura je celorepublikově přehlíženou Popelkou, ale je zásadní pro formování našeho já.

Probouzení uspané radosti

V rozhovoru pro Ponte Records, který máte přístupný na webu, říkáš, že chceš zpomalit, vrátit se k jádru toho, co ti dělalo radost. Že jsi tu svou primární radost trochu ztratil v rámci přejíždění mezi co nejvíce divadelními přehlídkami během posledních několika let. Je snad tento projekt Živá kultura doma součástí tvého plánu navrátit se k podstatě tvého pedagogického divadelnictví? 

PS: Cítím se být především pedagogem. Uvědomil jsem si, že mnohé věci dělám ze setrvačnosti. Nalézt znovu radost z práce pro mě byla obrovská výzva. Dal jsem si morální facku, chci být skvělým pedagogem, nepokračovat v zajetých kolejích, ale stále hledat nové náměty, nevykrádat sám sebe. První a následující druhá vlna nás donutila všechny přehodnotit svůj životní styl, uvědomit si, kde jsou naše hodnoty. Mně došlo, že nejde jezdit věčně se studenty pro republice z přehlídky na přehlídku, ale že musím mít i svůj osobní prostor mimo práci, mimo divadlo.

Pokud člověk něco objevuje sám, vyčerpá spousty energie hledáním toho, co už před ním jiní našli. 

Živá kultura doma je projekt, kterým bych rád spojil lidi s podobným zájmem, abychom hledali společně cesty ke vzdělávání a objevovali možnosti, co byly zatím mimo náš obzor. Pokud člověk něco objevuje sám, vyčerpá spousty energie hledáním toho, co už před ním jiní našli. Pokud získá společenství, může se energie přelévat a zase se k nám vrátí.

Podpořte projekt

Do „Mikuláše“ se podařilo vybrat na projekt Živá kultura doma na Hit Hitu 65% cílové částky. Zbývá 14 dní. A v nabídce je mnoho lákavých odměn. Vedle poměrně běžně znějících, typu „kniha“ či „taška“, je k výběru např. mostecký gin s Pavlem, lounské pivo s Oksanou, složení básně od Vítka, jednodenní seminář PRO s Pavlem a Honzou, sauna s Bárou nebo výšlap v Českém Středohoří s rodinami Pavla a Oksany. Odměn je sice mnoho, ale rychle ubývají. Taková „Tetovačka od Káči“ je už třeba pryč. Takže neváhejte!

Současně je stále ještě v běhu i kampaň na podporu scénografie nové hry Rádobydivadla Klapý, kdybyste měli financí o trochu více a nevěděli co s nimi. I tam najdete velice zajímavé divadelní odměny.

Jo, a to, že máte sledovat náš facebook, ať víte o novinkách, snad ani nemusíme připomínat, ne?!