Rozhovory

Miroslav Král představuje Divadelní salon paní Ljuby 2021

Divadelní salon paní Ljuby je nová krajská postupová přehlídka amatérského divadla pro dospělé a dětské publikum, jejíž 1. ročník se (doufejme) uskuteční 11.-14. listopadu 2021 ve Společenském domě Neratovice a Komorním divadélku LÍPA.

Uzávěrka přihlášek je do 15. září 2021. K účasti jsou zvány soubory z celé ČR. Přehlídka počítá s možností nominace a doporučení na Národní přehlídku amatérského divadla Piknik Volyně a doporučením do výběru na Národní přehlídku amatérského divadla pro děti a mládež Popelka Rakovník.

Bližší informace o přehlídce nám prozradil Miroslav Král, ředitel přehlídky.

Mirku, nedá mi to se nezeptat na ten “různé fantazie provokující” název. Co se pod ním skrývá a co mu bylo inspirací?

MK: Název přehlídky odkazuje ke slavné neratovické rodačce Ljubě Hermanové. Mnozí ji znají „pouze“ jako zpěvačku
(a šansoniérku), která v pokročilém věku prováděla na jevišti náročné gymnastické cviky. Maximálně si na ni vzpomenou jako na prvorepublikou filmovou hvězdu. Ale paní Ljuba byla slavnou muzikálovou hvězdou Hudebního divadla Karlín. Především ale spoluzakládala Divadlo Na zábradlí (mj. spolu s J. Suchým), hrála zde velké postavy, účinkovala i ve zdejších pantomimických inscenacích Ladislava Fialky a role pro ni psal dokonce i místní dramaturg Václav Havel (mj. Ro(c)ky paní Hermanové). 

Co vás vlastně vede po 30 letech k obnově divadelní přehlídky v Neratovicích?

MK: Neratovice mají velmi dlouhou a silnou tradici amatérského divadla. Působilo (a působí) zde vždy několik ochotnických souborů. Město se může pyšnit a amatéři radovat, že v něm funguje Divadlo Lípa, kde působí pouze amatérští divadelníci. Ti mohou samozřejmě hrát a zkoušet i v divadelních Sálech společenského domu. Amatérské divadlo v Neratovicích žije a přeje mu vedení města i Společenského domu. A právě od nich vyšel nápad k uspořádání přehlídky. 

Proč vůbec před 30 lety přehlídka zanikla?

Místní přehlídka zanikla díky „divokým devadesátkám“. Tato doba velmi nepřála amatérskému divadlu obecně. 

Divadelní salon paní Ljuby – organizace, financování, porota, přihlášky

Dle informace v propozicích “Salonu 2021” jej pořádá město Neratovice a Společenský dům Neratovice s odbornou gescí NIPOS-ARTAMA. Co tyto tři sudičky přehlídce konkrétně přinesou a kdo ji bude finančně zajišťovat?

MK: Sudičky jsou především tři: pan ředitel Společenského domu Neratovice Petr Svoboda, starosta města Ing. Roman Kroužecký, který kdysi amatérské divadlo sám hrál a je vynikajícím amatérským hudebníkem a paní místostarostka Mgr. Lenka Mrzílková, která přeje neratovické kultuře už dlouhá léta. Co se financování týká, tak její 1. ročník dle zvyků financuje Společenský dům, který je příspěvkovou organizací města. Na přehlídce se bude spolupodílet i místní amatérský soubor 1. neratovická divadelní společnost a legendární manželé Živní z ochotnického souboru Havlíček. Dokonce se bude i udělovat Cena manželů Živných

Porotci

Můžeš prozradit, jakým způsobem se sestavuje odborná porota? A představit jednotlivé porotce v roce 2021?

MK: Porotu jsme se snažili sestavit tak, aby byla odborně fundovaná a navýsost laskavá a svým vyjadřováním i přístupem při rozborových seminářích nezablokovala soutěžící soubory. 

Petr Hruška, režisér a dramaturg, spoluzakladatel Spolku Kašpar (dodnes uvádí jeho Růži pro Algernon), působil jako dramaturg v divadlech v Mladé Boleslavi, Liberci či v Činoherním klubu, založil a provozuje pražské Divadlo Na prádle, je stálým režisérem Divadla Palace (mj. Hraběnka, Stará dobrá kapela, Rodina je základ státu, Manželský poker), jako režisér hostuje v divadlech mj. Na Fidlovačce, Komorní scéna Kalich, Městské divadlo Kladno, Divadlo A. Dvořáka Příbram.

Jana Kališová, vynikající česká režisérka, která má na svém kontě mj. i nejreprízovanější českou inscenaci Můj báječný rozvod nebo legendární inscenaci s Miroslavem Macháčkem a Emmou Černou Casanova na duchcovském zámku. Šéfovala divadlům v Českých Budějovicích či Městským divadlům pražským, kde i režírovala. Hostovala v Národním divadle v Praze (Dvě vdovy, Don Giovanni, La Traviata), Národním divadle Brno, Městském divadle Brno, na Letních shakespearovských slavnostech i mnoha dalších pražských i mimopražských scénách.

Pavlína Schejbalová, dramaturgyně, působila v Městských divadlech pražských, nyní v angažmá v Divadle A. Dvořáka Příbram, spoluvytváří časopis Amatérská scéna, věnuje se terapeutické činnosti.

Miroslav Král, scénograf (www.miroslavkral.cz). (pozn.red. Zalistujte na Kostýmní desatero Miroslava Krále).

Jan Anděl, amatérský herec a divadelní organizátor.

Výběr soutěžních inscenací

Počítáte s účastí 6-8 souborů. Jaké jsou “scénáře” v případě, že se vám sejde přihlášek více nebo méně?

MK: Budeme brát na zřetel datum zaslání přihlášky a její kompletnost. A následně kvalitu inscenovaného textu. Přehlídka se uskuteční, pokud seženeme alespoň 3 inscenace.

“Divadelní salon paní Ljuby” se bude, přes svůj komorně znějící název, konat dokonce ve 4 hracích prostorech. (Kapacity, informaci o elevaci – vše najdete pečlivě popsané v propozicích viz níže). Můžeš nám, prosím, popsat jakým způsobem se budou jednotlivým inscenacím prostory přidělovat?

MK: Hlavním aspektem pro „přidělení“ divadelní scény jsou prostorové potřeby hrajícího souboru. Ale s každým souborem budeme hrací prostor řešit individuálně. 

…rádi (bychom) přivedli právě ono iluzivní divadlo s příběhem, v němž je hlavním stavebním kamenem SITUACE, resp. dramatická situace.

V propozicích dále stojí, že v hledáčku přehlídky stojí “klasické iluzivní divadlo pro děti a mládež” a “klasické činoherní divadlo”. Máte nějaké konkrétní nároky na představení, které (ne)chcete na přehlídce přivítat? (prostor, počet hrajících…)

MK: Poslední dobou je klasické iluzivní divadlo v silné defenzivě oproti postmoderním a antiiluzivním opusům. Ty jsou samozřejmě také velmi potřebné a podnětné. My bychom do Neratovic ale rádi přivedli právě ono iluzivní divadlo s příběhem, v němž je hlavním stavebním kamenem SITUACE, resp. dramatická situace.

Rozborové semináře se budou konat v Jazzclubu Společenského domu Neratovice a jsou otevřené vedle hrajících a porotců i pro veřejnost. Budou se konat jednotlivě po každém představení? Nebo až např. po celém dni? A je účast limitována počtem osob?

MK: Pokud to jen trochu časově půjde, tak se semináře uskuteční vždy po každém představení. Účast diskutujících je limitovaná pouze kapacitou Jazzclubu, tj. cca 50 míst.

Divadelní salon paní Ljuby – divadelní dílny – text a kostým

Můžeš prozradit, kdo bude vést divadelní dílny – Jak číst text divadelní hry a Kostýmy na jevišti, které během přehlídky proběhnou? Kde, kdy, jak dlouho se budou dílny konat? A s kolika účastníky se počítá?

MK: Dramaturgickou dílnu povede Petr Hruška a bude zaměřená především na to, jak pracovat s textem. Jak hledat to, co je za ním /což je podstatnější než slova samotná/, jak hledat skryté významy. Jak vidět v textu to podstatné.
Druhý seminář povedu já (pozn. red. Miroslav Král) a budeme se zabývat tvorbou jevištního kostýmu. Především z praktického hlediska. 
Dílny se uskuteční nejspíše v Jazzclubu či na jevišti Divadelního sálu. A předpokládáme, že jeden kurz potrvá 2–2,5 hodiny, dle počtu posluchačů, jejichž maximální počet není zatím dán, stejně tak jako konkrétní dny.

Pro soutěžící soubory počítáte s úhradou dopravy a také částečně ubytování. V čem bude ten “částečný” limit?

MK: Máme daný rozpočet, kde se s příspěvkem za ubytování nepočítá, ale předpokládáme, že ušetříme a budeme možná moci přispět. Navíc ubytování ve dvoulůžkových pokojích v internátu místního učiliště a střední školy bude laciné. A to i s možností snídaně. Devizou je to, že internát je cca 5 minut chůze od divadel.

A závěrem, Mirku, co si přeješ, aby přehlídka přinesla?

MK: Především setkání amatérských divadelníků, vzájemnou inspiraci, hledání a nalézání nových cest (především za laskavé asistence odborné poroty) a zavedení staronové tradice, na kterou se budou všichni těšit. Byl bych také moc rád, kdyby naše přehlídka přispěla k renesanci a kultivaci „hereckého a inscenačního řemesla“. Aby se zase začalo dbát o správnou jevištní mluvu a její frázování, o jevištní pohyb, výklad situací a charakterů, preciznost ve výpravě, hudební složku inscenace… 

Přihlášku k přehlídce a kompletní znění propozic si můžete stáhnout zde.

Autor úvodní fotografie (před úpravou): Tomáš Glasberger