Přehlídky

Divadelní salon paní Ljuby 2022 – 2. ročník – open call

Divadelní salon paní Ljuby 2022, 2. ročník krajské postupové přehlídky činoherního divadla pro dospělé a dětské publikum, se uskuteční v Neratovicích 10. – 13. listopadu 2022. Mnohé k přehlídce se ale můžete dozvědět i v našem rozhovoru k 1. ročníku s ředitelem přehlídky Miroslavem Králem. Případně můžete zabrousit i na rozhovor – taktéž s Mirkem Králem – shrnující první proběhlý ročník v listopadu 2021.

Níže uvádíme propozice přehlídky a za propozicemi najdete i odkaz na přihlášení na 2. ročník (2022).

PROPOZICE

Přehlídku pořádá město Neratovice a Společenský dům Neratovice s odbornou gescí NIPOS-ARTAMA. Hlavním organizátorem je Společenský dům Neratovice. 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Přehlídka Divadelní salon paní Ljuby je koncipována jako krajská přehlídka s postupem na celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně, celostátní přehlídku amatérského činoherního divadla pro děti a mládež Popelka Rakovník a současně jako dílna klasického iluzivního divadla

Přehlídka počítá s účastí 6–8 souborů se soutěžní inscenací. 
Program a hrací termíny jednotlivých inscenací stanoví programová rada postupové přehlídky. 
Zúčastnit se mohou amatérské divadelní soubory dospělých s klasickými inscenacemi iluzivního divadla pro dospělé a pro děti a mládež

Posláním přehlídky je umožnit setkání tvůrčích osobností a divadelních souborů, prezentaci a konfrontaci výsledků jejich práce, zprostředkovávat poznávání a inspiraci ve výše vymezené divadelní oblasti. 

Hlavními cíli přehlídky jsou: 

  • podpora zájmu zabývat se tvorbou klasického iluzivního divadla pro děti a mládež a klasického činoherního divadla pro dospělé, vč. divadla hudebního; 
  • znovupodnícení zájmu o moderní, nikoli módní intepretaci klasických děl dramatické literatury a smysluplných dramatizací děl krásné literatury; 
  • resuscitace potřeby řemeslných dovedností (mj. hereckých, režijních, choreografických, dramaturgických) při tvorbě divadelní inscenace. 

V rámci přehlídky budou uskutečněny rozborové semináře k soutěžním inscenacím vedené odbornou porotou. 

Podle možností budou realizovány tematické semináře a divadelní dílny

II. VYMEZENÍ ÚČASTI DIVADELNÍCH SOUBORŮ A JEJICH INSCENACÍ 

Pro uvedené programové části platí, že do programu nemohou být zařazeny inscenace nevycházející z klasické divadelní předlohy či ze smysluplné dramatizace díla krásné literatury. Dále pak se přehlídky nemohou zúčastnit inscenace tzv. alternativního divadla. 

Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské činoherní divadelní soubory z celé České republiky s věkovým průměrem nad 18 let s inscenacemi pro dospělé a nad 15 let s inscenacemi pro děti a mládež. 

Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné postupové přehlídky, která umožní realizaci výběru inscenací pro celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně 2023 a na Národní přehlídku amatérského divadla pro děti a mládež Popelka Rakovník 2023

Opakovaná účast souboru se stejnou inscenací v jiném roce se považuje za účast na druhé přehlídce. V případě porušení tohoto ustanovení bude tato inscenace vyloučena z jednání programové rady. 

S přihláškou (evidenčním listem) je třeba souběžně odeslat tyto přílohy: 

  • osoby a obsazení, včetně údajů o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby apod.; 
  • textovou předlohu inscenace; 
  • slovo o souboru do programové brožury; 
  • slovo o autorovi (autorech) do programové brožury; 
  • fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci; 
  • doklad (i kopie) o vyřízení autorských práv k inscenovanému textu. 

Uzávěrka doručení přihlášek je 1. 9. 2022. 

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout soubor i dříve, pokud jsou již obsazeny všechny termíny pro soutěžní inscenace. 

Za přijaté se považují přihlášky doručené k termínu uzávěrky ve své kompletnosti, tj. včetně požadovaných příloh! 

Divadelní soubory mají k výběru celkem 4 hrací prostory: Divadelní sál společenského domu (max. kapacita 123 diváků, elevace), Velký sál (kapacita max. 400 diváků, bez elevace), Komorní divadélko Lípa (kapacita max. 109 diváků, elevace), možnost arény v Estrádním sále společenského domu Neratovice.
Ve všech sálech je k dispozici divadelní světelný a zvukový park. 

Rozborové semináře se konají v Jazzclubu Společenského domu Neratovice

III. ROZHODNUTÍ O PROGRAMU POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY 

Program přehlídky stanoví programová rada postupové přehlídky. Přednostně se zařadí inscenace ze Středočeského a Ústeckého kraje, z ostatních krajů pak na základě pořadí přihlášek doručených k termínu, pokud zůstane volný termín pro inscenaci. Pořadatelé si vyhrazují právo určit hrací termíny zúčastněných souborů. Neratovická přehlídka počítá s nejvýše osmi a s nejméně šesti inscenacemi. 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Divadelní salon paní Ljuby se uskuteční ve Společenském domě Neratovice a v jeho zařízení Komorní divadélko Lípa. 

Se soubory zařazenými do programu přehlídky uzavře pořadatel přehlídky smlouvu o vystoupení, v níž budou vymezeny podmínky vystoupení a pobytu souboru v Neratovicích. (Za smlouvu se též považuje řádně vyplněný evidenční list). Pořadatelé spatřují v účasti souborů po celou dobu trvání přehlídky jednu ze základních podmínek její smysluplnosti a jsou proto připraveni souborům tuto účast umožnit. 

Soutěžním souborům hradíme dopravu vč. dopravy výpravy a částečně i ubytování. 

Soutěžní představení ohodnotí odborná porota. Ta v závěru přehlídky ocení nejlepší výkony a inscenace. Vyhlásí se též případné nominace či doporučení do užšího výběru nejlepších inscenací k účasti na celostátní přehlídce amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně a doporučení do užšího výběru na celostátní přehlídku amatérského činoherního divadla pro děti a mládež Popelka Rakovník. 

Odborná porota postupové přehlídky má právo doporučit k výběru neomezený počet inscenací bez uvedení pořadí. 

Za Společenský dům Neratovice, 

Miroslav Král

PŘIHLÁŠENÍ NA 2. ročník přehlídky   

Po rozkliknutí tlačítka níže se přenesete rovnou na přihlášku na 2. ročník přehlídky. Neváhejte, jednodušší už to nebude!

Více o přehlídce se kromě odkazů na články v úvodu dozvíte např. i na webu Společenského domu Neratovice. Sama přehlídka zatím své stránky nemá.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!